Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Visas apakšprog. Eneapg-Energoapgāde
Lietišķā elektronika un sakaru tehnika ievadnodarbība, 28.martā plkst. 12.30, V. Osadčuks, 314. telpa
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
05.03.2024
Pivarovičs Edijs
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
12.03.2024
Pivarovičs Edijs
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Lekcija
20.03.2024
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lab.darbi
Eneapg a.prg.
06.03.2024
Pivarovičs Edijs
308. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lab.darbi
Eneapg a.prg.
13.03.2024
Pivarovičs Edijs
308. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Lekcija
07.03.2024
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Lekcija
14.03.2024
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Lekcija
21.03.2024
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Lekcija
19.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Lekcija
26.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
05.03.2024
Pivarovičs Edijs
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
12.03.2024
Pivarovičs Edijs
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Prakt.darbi
20.03.2024
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lab.darbi
Eneapg a.prg.
06.03.2024
Pivarovičs Edijs
308. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lab.darbi
Eneapg a.prg.
13.03.2024
Pivarovičs Edijs
308. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Lekcija
07.03.2024
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Lab.darbi
14.03.2024
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Lab.darbi
21.03.2024
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ3032 Projektu vadīšana Lekcija
22.03.2024
G0402(NLN)

Miltoviča Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Lekcija
19.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Lekcija
26.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
05.03.2024
Pivarovičs Edijs
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
12.03.2024
Pivarovičs Edijs
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Lab.darbi
20.03.2024
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lab.darbi
Eneapg a.prg.
06.03.2024
Pivarovičs Edijs
308. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lab.darbi
Eneapg a.prg.
13.03.2024
Pivarovičs Edijs
308. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Lekcija
07.03.2024
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Lab.darbi
14.03.2024
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Lab.darbi
21.03.2024
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Lekcija
28.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ3032 Projektu vadīšana Lekcija
22.03.2024
G0402(NLN)

Miltoviča Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Lekcija
19.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Prakt.darbi
26.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
05.03.2024
Pivarovičs Edijs
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
12.03.2024
Pivarovičs Edijs
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lab.darbi
Eneapg a.prg.
06.03.2024
Pivarovičs Edijs
308. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lab.darbi
Eneapg a.prg.
13.03.2024
Pivarovičs Edijs
308. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Lekcija
28.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETehP003 Energoiekārtu ekspluatācija Bp Lekcija
07.03.2024
Straume Indulis
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ3032 Projektu vadīšana Lekcija
22.03.2024
G0402(NLN)

Miltoviča Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Prakt.darbi
19.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
26.03.2024
Kirila Kitija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Lekcija
13.03.2024
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Lekcija
06.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Lekcija
20.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Lekcija
27.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ3032 Projektu vadīšana Lekcija
22.03.2024
G0402(NLN)

Miltoviča Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
05.03.2024
Kirila Kitija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
12.03.2024
Kirila Kitija
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
19.03.2024
Kirila Kitija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
26.03.2024
Kirila Kitija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Lekcija
13.03.2024
Moskvins Genādijs
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Lekcija
06.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Lekcija
20.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Lekcija
27.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ3032 Projektu vadīšana Prakt.darbi
22.03.2024
G0402(NLN)

Miltoviča Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
05.03.2024
Kirila Kitija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
12.03.2024
Kirila Kitija
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
19.03.2024
Kirila Kitija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
26.03.2024
Kirila Kitija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Prakt.darbi
13.03.2024
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Lekcija
06.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Prakt.darbi
20.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Prakt.darbi
27.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ3032 Projektu vadīšana Lekcija
28.03.2024
G0402(NLN)

Miltoviča Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3032 Projektu vadīšana Prakt.darbi
22.03.2024
G0402(NLN)

Miltoviča Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
05.03.2024
Kirila Kitija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
12.03.2024
Kirila Kitija
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
19.03.2024
Kirila Kitija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
26.03.2024
Kirila Kitija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Prakt.darbi
13.03.2024
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ3032 Projektu vadīšana Lekcija
28.03.2024
G0402(NLN)

Miltoviča Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3032 Projektu vadīšana Prakt.darbi
22.03.2024
G0402(NLN)

Miltoviča Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
05.03.2024
Kirila Kitija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
12.03.2024
Kirila Kitija
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
19.03.2024
Kirila Kitija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3032 Projektu vadīšana Lekcija
28.03.2024
G0402(NLN)

Miltoviča Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3032 Projektu vadīšana Prakt.darbi
22.03.2024
G0402(NLN)

Miltoviča Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 VadZ3032 Projektu vadīšana Lekcija
28.03.2024
G0402(NLN)

Miltoviča Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 VadZ3032 Projektu vadīšana Prakt.darbi
28.03.2024
G0402(NLN)

Miltoviča Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
19.30-20.15 VadZ3032 Projektu vadīšana Prakt.darbi
28.03.2024
G0402(NLN)

Miltoviča Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
20.30-21.15 VadZ3032 Projektu vadīšana Prakt.darbi
28.03.2024
G0402(NLN)

Miltoviča Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
21.30-22.15 VadZ3032 Projektu vadīšana Prakt.darbi
28.03.2024
G0402(NLN)

Miltoviča Baiba
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2