Atpakaļ

G0336 Ģeoinformātika un tālizpēte Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem.
Ģeodēziskie mērījumi (mācību prakse) 27.05.2024. - 09.06.2024.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 InfT3044 Programmēšanas pamati Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc,/pr.d.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
2.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Ozola Inese
322-3. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./lab.d.
Ratkevičs Aivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Eksāmens
20.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.30 - 11.30
Celmiņa Vita
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
InfT3044 Programmēšanas pamati Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc,/pr.d.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d./lab.d.
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Ozola Inese
322-3. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./lab.d.
Ratkevičs Aivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Eksāmens
20.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.30 - 11.30
Celmiņa Vita
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
InfT3044 Programmēšanas pamati Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc,/pr.d.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d./lab.d.
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Eksāmens
15.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.30 - 12.30
Ratkevičs Aivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Ozola Inese
322-3. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./lab.d.
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
InfT3044 Programmēšanas pamati Bt Lekcija
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
Lekc,/pr.d.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d./lab.d.
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Eksāmens
15.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.30 - 12.30
Ratkevičs Aivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lekcija
29.01.2024-10.03.2024
Lekc./lab.d.
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3169 Zinātniskā darba pamati ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Puķīte Vivita
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d./lab.d.
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Skudra Rinalds Jānis
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3169 Zinātniskā darba pamati ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Puķīte Vivita
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d./lab.d.
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Skudra Rinalds Jānis
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3169 Zinātniskā darba pamati ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Lekc./pr.d.
Puķīte Vivita
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
Lekc./pr.d./lab.d.
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lab.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Skudra Rinalds Jānis
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lab.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Skudra Rinalds Jānis
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2