Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Visas apakšprog. Bizvad-Biznesa vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Prakt.darbi
07.10.2023
11.11.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
23.09.2023
21.10.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
28.10.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
14.10.2023
04.11.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
25.11.2023
02.12.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Prakt.darbi
07.10.2023
11.11.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
23.09.2023
21.10.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
28.10.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
14.10.2023
04.11.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
25.11.2023
02.12.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Prakt.darbi
07.10.2023
11.11.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
23.09.2023
21.10.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
28.10.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
14.10.2023
04.11.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
25.11.2023
02.12.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Prakt.darbi
07.10.2023
04.11.2023
11.11.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
23.09.2023
21.10.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
25.11.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
14.10.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
02.12.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
Oļševska Agnese
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Prakt.darbi
04.11.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
07.10.2023
14.10.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
11.11.2023
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
25.11.2023
02.12.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
06.10.2023
27.10.2023
03.11.2023
lekc./pr.d.
Oļševska Agnese
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Prakt.darbi
20.10.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Eksāmens
17.11.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
29.09.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Eksāmens
Bizvad a.prg.
08.12.2023
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
22.09.2023
13.10.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Eksāmens
10.11.2023
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
24.11.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
Oļševska Agnese
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Prakt.darbi
04.11.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
07.10.2023
14.10.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
11.11.2023
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
25.11.2023
02.12.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
06.10.2023
27.10.2023
lekc./pr.d.
Oļševska Agnese
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Ieskaite ar atzīmi
03.11.2023
Oļševska Agnese
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Prakt.darbi
20.10.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Eksāmens
17.11.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
29.09.2023
01.12.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Eksāmens
Bizvad a.prg.
08.12.2023
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
22.09.2023
13.10.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Eksāmens
10.11.2023
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
24.11.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
Oļševska Agnese
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Prakt.darbi
04.11.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
07.10.2023
14.10.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.11.2023
25.11.2023
02.12.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
06.10.2023
27.10.2023
lekc./pr.d.
Oļševska Agnese
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Prakt.darbi
20.10.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
29.09.2023
17.11.2023
01.12.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
22.09.2023
13.10.2023
03.11.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
10.11.2023
24.11.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
Oļševska Agnese
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
07.10.2023
14.10.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.11.2023
25.11.2023
02.12.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
27.10.2023
lekc./pr.d.
Oļševska Agnese
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Prakt.darbi
20.10.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
29.09.2023
17.11.2023
01.12.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
22.09.2023
06.10.2023
13.10.2023
03.11.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
10.11.2023
24.11.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
08.12.2023
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
13.10.2023
lekc./pr.d.
Oļševska Agnese
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
27.10.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
17.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
22.09.2023
06.10.2023
20.10.2023
03.11.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
10.11.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
08.12.2023
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
13.10.2023
lekc./pr.d.
Oļševska Agnese
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
27.10.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
17.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
22.09.2023
06.10.2023
20.10.2023
03.11.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
10.11.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
13.10.2023
lekc./pr.d.
Oļševska Agnese
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
27.10.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
24.11.2023
01.12.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
06.10.2023
20.10.2023
03.11.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4040 Personāla vadīšana Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
10.11.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Citi2028 Kvalitātes menedžments Bp Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
Muška Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2031 Uzņēmējdarbības likumdošana Bt Lekcija
Bizvad a.prg.
27.10.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4062 Uzņēmējdarbības ekonomika Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
24.11.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4038 Vadīšana Bt Lekcija
06.10.2023
20.10.2023
03.11.2023
lekc./pr.d.
Kūlupa Vizma
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18