Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālā bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 ETeh3029 Datorgrafika enerģētikā Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Straume Indulis
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh3029 Datorgrafika enerģētikā Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Straume Indulis
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
ETeh3029 Datorgrafika enerģētikā Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Straume Indulis
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3027 Siltumzinību teorētiskie pamati I Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate2034 Matemātika III Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ener3027 Siltumzinību teorētiskie pamati I Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener3027 Siltumzinību teorētiskie pamati I Bp Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Sergejeva Natālija
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ener3027 Siltumzinību teorētiskie pamati I Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3125 Inženierdarba pamati II Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Šmigins Ruslans
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3125 Inženierdarba pamati II Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Šmigins Ruslans
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh2005 Elektriskie mērījumi Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Valujeva Kristīne
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2033 Fizika II Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Gajevskis Antons
305. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 308. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh2005 Elektriskie mērījumi Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5