Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
16.09.2023
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Eksāmens
25.11.2023
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
30.09.2023
07.10.2023
lekc./pr.d.
Petko Lelde
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
14.10.2023
lekc./sem.
Kronberga Ginta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
11.11.2023
lekc./sem.
Kronberga Ginta
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
21.10.2023
Maksimenko Jeļena
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
04.11.2023
lekc./pr.d.
Petko Lelde
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
16.09.2023
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Eksāmens
25.11.2023
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
30.09.2023
07.10.2023
lekc./pr.d.
Petko Lelde
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Eksāmens
02.12.2023
Petko Lelde
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
14.10.2023
lekc./sem.
Kronberga Ginta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
11.11.2023
lekc./sem.
Kronberga Ginta
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
21.10.2023
Maksimenko Jeļena
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
04.11.2023
lekc./pr.d.
Petko Lelde
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
16.09.2023
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
30.09.2023
07.10.2023
lekc./pr.d.
Petko Lelde
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Eksāmens
02.12.2023
Petko Lelde
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
14.10.2023
lekc./sem.
Kronberga Ginta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
11.11.2023
lekc./sem.
Kronberga Ginta
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
21.10.2023
25.11.2023
Maksimenko Jeļena
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
04.11.2023
lekc./pr.d.
Petko Lelde
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
16.09.2023
07.10.2023
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
30.09.2023
lekc./pr.d.
Petko Lelde
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
14.10.2023
lekc./sem.
Kronberga Ginta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
11.11.2023
lekc./sem.
Kronberga Ginta
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
21.10.2023
25.11.2023
Maksimenko Jeļena
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
04.11.2023
lekc./pr.d.
Petko Lelde
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
16.09.2023
23.09.2023
30.09.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
07.10.2023
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
11.11.2023
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
14.10.2023
21.10.2023
lekc./pr.d.
Petko Lelde
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
25.11.2023
Maksimenko Jeļena
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
22.09.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
06.10.2023
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
03.11.2023
lekc./sem.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
17.11.2023
lekc./sem.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
13.10.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
10.11.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
20.10.2023
lekc./sem.
Kronberga Ginta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
16.09.2023
23.09.2023
30.09.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
07.10.2023
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
11.11.2023
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
14.10.2023
21.10.2023
lekc./pr.d.
Petko Lelde
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
25.11.2023
Maksimenko Jeļena
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
22.09.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
06.10.2023
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
03.11.2023
lekc./sem.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
17.11.2023
lekc./sem.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
15.09.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
13.10.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
10.11.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
20.10.2023
lekc./sem.
Kronberga Ginta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Eksāmens
30.09.2023
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
16.09.2023
23.09.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
07.10.2023
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
11.11.2023
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
14.10.2023
21.10.2023
lekc./pr.d.
Petko Lelde
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
22.09.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
06.10.2023
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
24.11.2023
lekc./pr.d.
Petko Lelde
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
03.11.2023
lekc./sem.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
17.11.2023
lekc./sem.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
15.09.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
13.10.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
10.11.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
20.10.2023
lekc./sem.
Kronberga Ginta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Eksāmens
30.09.2023
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
16.09.2023
23.09.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
11.11.2023
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
14.10.2023
21.10.2023
lekc./pr.d.
Petko Lelde
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
22.09.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
06.10.2023
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
24.11.2023
lekc./pr.d.
Petko Lelde
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
03.11.2023
lekc./sem.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
17.11.2023
lekc./sem.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
13.10.2023
Maksimenko Jeļena
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Eksāmens
01.12.2023
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
15.09.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
10.11.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
20.10.2023
lekc./sem.
Kronberga Ginta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
22.09.2023
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
10.11.2023
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
24.11.2023
lekc./pr.d.
Petko Lelde
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
13.10.2023
27.10.2023
Maksimenko Jeļena
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Eksāmens
01.12.2023
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
20.10.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
03.11.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Ieskaite
17.11.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
06.10.2023
lekc./sem.
Kronberga Ginta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
22.09.2023
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
10.11.2023
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
24.11.2023
lekc./pr.d.
Petko Lelde
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
13.10.2023
27.10.2023
Maksimenko Jeļena
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
20.10.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
03.11.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Ieskaite
17.11.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
06.10.2023
lekc./sem.
Kronberga Ginta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete Bv Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Līdaka Elīza Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
22.09.2023
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
10.11.2023
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
13.10.2023
27.10.2023
Maksimenko Jeļena
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
20.10.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
03.11.2023
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
06.10.2023
lekc./sem.
Kronberga Ginta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
22.09.2023
G0105(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
10.11.2023
lekc./pr.d.
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
27.10.2023
Maksimenko Jeļena
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
06.10.2023
lekc./sem.
Kronberga Ginta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18