Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
16.09.2023
11.11.2023
25.11.2023
02.12.2023
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
07.10.2023
14.10.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
30.09.2023
09.12.2023
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
23.09.2023
Dobele Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
21.10.2023
Zēverte-Rivža Sandija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
16.09.2023
11.11.2023
25.11.2023
02.12.2023
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
07.10.2023
14.10.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Ieskaite ar atzīmi
04.11.2023
Brāzma Gunārs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
30.09.2023
09.12.2023
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
23.09.2023
Dobele Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
21.10.2023
Zēverte-Rivža Sandija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
16.09.2023
11.11.2023
25.11.2023
02.12.2023
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
07.10.2023
14.10.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Ieskaite ar atzīmi
04.11.2023
Brāzma Gunārs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
30.09.2023
09.12.2023
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
23.09.2023
Dobele Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
21.10.2023
Zēverte-Rivža Sandija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
16.09.2023
11.11.2023
25.11.2023
02.12.2023
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
04.11.2023
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Filz1025 Filozofija A Lekcija
07.10.2023
14.10.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
30.09.2023
09.12.2023
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
23.09.2023
Dobele Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
21.10.2023
Zēverte-Rivža Sandija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I Prakt.darbi
16.09.2023
21.10.2023
25.11.2023
Ozola Inese
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
30.09.2023
04.11.2023
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
14.10.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Ieskaite ar atzīmi
02.12.2023
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
28.10.2023
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Ieskaite ar atzīmi
09.12.2023
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
11.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
22.09.2023
13.10.2023
01.12.2023
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
20.10.2023
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
03.11.2023
24.11.2023
Zēverte-Rivža Sandija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
17.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I Prakt.darbi
16.09.2023
21.10.2023
25.11.2023
Ozola Inese
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
30.09.2023
04.11.2023
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
14.10.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Ieskaite ar atzīmi
02.12.2023
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
28.10.2023
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Ieskaite ar atzīmi
09.12.2023
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
11.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
22.09.2023
06.10.2023
13.10.2023
01.12.2023
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
20.10.2023
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
03.11.2023
24.11.2023
Zēverte-Rivža Sandija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
17.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I Prakt.darbi
16.09.2023
21.10.2023
25.11.2023
Ozola Inese
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
30.09.2023
04.11.2023
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
14.10.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
28.10.2023
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
11.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
22.09.2023
06.10.2023
13.10.2023
01.12.2023
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
20.10.2023
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
15.09.2023
Dobele Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
03.11.2023
24.11.2023
Zēverte-Rivža Sandija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
17.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I Prakt.darbi
16.09.2023
Ozola Inese
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
30.09.2023
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Eksāmens
04.11.2023
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
14.10.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
28.10.2023
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I Ieskaite ar atzīmi
25.11.2023
Ozola Inese
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
11.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
22.09.2023
06.10.2023
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Eksāmens
08.12.2023
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
20.10.2023
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
13.10.2023
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
15.09.2023
Dobele Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
03.11.2023
24.11.2023
Zēverte-Rivža Sandija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
01.12.2023
Eihvalde Indra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
17.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
10.11.2023
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Eksāmens
08.12.2023
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I Prakt.darbi
24.11.2023
Ozola Inese
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
22.09.2023
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Filz1025 Filozofija A Lekcija
29.09.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
06.10.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
13.10.2023
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
15.09.2023
Dobele Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
01.12.2023
Eihvalde Indra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I Prakt.darbi
20.10.2023
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I Prakt.darbi
03.11.2023
Ozola Inese
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
10.11.2023
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I Prakt.darbi
24.11.2023
Ozola Inese
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
22.09.2023
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Filz1025 Filozofija A Lekcija
29.09.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
06.10.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
13.10.2023
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
15.09.2023
Dobele Aina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
01.12.2023
Eihvalde Indra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I Prakt.darbi
20.10.2023
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I Prakt.darbi
03.11.2023
Ozola Inese
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
10.11.2023
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
22.09.2023
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Filz1025 Filozofija A Lekcija
29.09.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
06.10.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
13.10.2023
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
01.12.2023
Eihvalde Indra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
22.09.2023
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Filz1025 Filozofija A Lekcija
29.09.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
06.10.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18