Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
06.02.2023
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
20.02.2023
Jesemčika Anna
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
06.03.2023
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Prakt.darbi
20.03.2023
Jesemčika Anna
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
03.04.2023
Ķince Tatjana
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
17.04.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
15.05.2023
Ķince Tatjana
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
29.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
05.06.2023
Riekstiņa-Dolģe Rita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
07.02.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
07.03.2023
Grāmatiņa Ilze
134. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
16.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
30.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
06.06.2023
Riekstiņa-Dolģe Rita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
06.02.2023
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
20.02.2023
Jesemčika Anna
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
06.03.2023
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Prakt.darbi
20.03.2023
Jesemčika Anna
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
03.04.2023
Ķince Tatjana
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
17.04.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
15.05.2023
Ķince Tatjana
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
29.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
05.06.2023
Riekstiņa-Dolģe Rita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
07.02.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
21.02.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
07.03.2023
Grāmatiņa Ilze
134. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
21.03.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
04.04.2023
Lazdiņš Andrejs
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
18.04.2023
Lazdiņš Andrejs
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
02.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
16.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
30.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
06.06.2023
Riekstiņa-Dolģe Rita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
10.30-11.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
06.02.2023
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
20.02.2023
Jesemčika Anna
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
06.03.2023
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Prakt.darbi
20.03.2023
Jesemčika Anna
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
03.04.2023
Ķince Tatjana
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
17.04.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
15.05.2023
Ķince Tatjana
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
29.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
05.06.2023
Riekstiņa-Dolģe Rita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.02.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
21.02.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
07.03.2023
Grāmatiņa Ilze
134. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
21.03.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
04.04.2023
Lazdiņš Andrejs
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
18.04.2023
Lazdiņš Andrejs
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
02.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
16.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
30.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
06.06.2023
Riekstiņa-Dolģe Rita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
11.30-12.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
06.02.2023
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
20.02.2023
Jesemčika Anna
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
06.03.2023
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Prakt.darbi
20.03.2023
Jesemčika Anna
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
03.04.2023
Ķince Tatjana
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
15.05.2023
Ķince Tatjana
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
29.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
05.06.2023
Riekstiņa-Dolģe Rita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.02.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
21.02.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
07.03.2023
Grāmatiņa Ilze
134. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
21.03.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
04.04.2023
Lazdiņš Andrejs
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
18.04.2023
Lazdiņš Andrejs
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
02.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
16.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
30.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
06.06.2023
Riekstiņa-Dolģe Rita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
12.30-13.15 PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
05.06.2023
Riekstiņa-Dolģe Rita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
02.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Prakt.darbi
16.05.2023
Lazdiņš Andrejs
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
06.02.2023
Krūma Zanda
134. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
20.02.2023
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
06.03.2023
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
20.03.2023
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
17.04.2023
Riekstiņa-Dolģe Rita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
15.05.2023
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
29.05.2023
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
05.06.2023
Riekstiņa-Dolģe Rita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
21.02.2023
Krūma Zanda
134. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.03.2023
Krūma Zanda

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
04.04.2023
Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lekcija
30.05.2023
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
14.30-15.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
06.02.2023
Krūma Zanda
134. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
20.02.2023
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
06.03.2023
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
20.03.2023
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
17.04.2023
Riekstiņa-Dolģe Rita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
15.05.2023
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
29.05.2023
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
05.06.2023
Riekstiņa-Dolģe Rita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
07.02.2023
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
21.02.2023
Krūma Zanda
134. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.03.2023
Krūma Zanda

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Prakt.darbi
21.03.2023
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
04.04.2023
Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lekcija
16.05.2023
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lekcija
30.05.2023
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
15.30-16.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
06.02.2023
Krūma Zanda
134. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
20.02.2023
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
06.03.2023
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
20.03.2023
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
17.04.2023
Riekstiņa-Dolģe Rita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
15.05.2023
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
29.05.2023
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
05.06.2023
Riekstiņa-Dolģe Rita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
07.02.2023
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
21.02.2023
Krūma Zanda
134. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.03.2023
Krūma Zanda

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Prakt.darbi
21.03.2023
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
04.04.2023
Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lekcija
16.05.2023
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lekcija
30.05.2023
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
06.02.2023
Krūma Zanda
134. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
20.02.2023
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
06.03.2023
Ķince Tatjana
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
20.03.2023
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
17.04.2023
Riekstiņa-Dolģe Rita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
15.05.2023
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
29.05.2023
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
21.02.2023
Krūma Zanda
134. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.03.2023
Krūma Zanda

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
04.04.2023
Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lekcija
16.05.2023
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lekcija
30.05.2023
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
17.30-18.15 PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lekcija
30.05.2023
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22