Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Ģeodēziskie tīkli (mācību prakse) 15.05.2023. -28.05.2023.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
30.01.2023-26.03.2023
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 BūvZ3149 Atrašanās vietas noteikšana krīzes situācijās Bb Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
BISK Lekc./pr.d.
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1019 Zinātniskais darbs specialitātē I Bv Lekcija
27.03.2023-23.04.2023
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
30.01.2023-26.03.2023
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 BūvZ3149 Atrašanās vietas noteikšana krīzes situācijās Bb Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
BISK Lekc./pr.d.
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Bērziņa Laima
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1019 Zinātniskais darbs specialitātē I Bv Lekcija
27.03.2023-07.05.2023
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ3149 Atrašanās vietas noteikšana krīzes situācijās Bb Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
BISK Lekc./pr.d.
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Bērziņa Laima
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1019 Zinātniskais darbs specialitātē I Bv Lekcija
27.03.2023-07.05.2023
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
30.01.2023-05.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
1.2.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
27.02.2023-16.04.2023
1.2.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
13.02.2023-09.04.2023
BISK Lekc./lab.d.
Pētersons Pēteris
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
30.01.2023-16.04.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
1.2.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
27.02.2023-16.04.2023
1.2.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
BISK Lekc./lab.d.
Pētersons Pēteris
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
27.02.2023-16.04.2023
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
1.1.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
27.02.2023-16.04.2023
1.1.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lab.darbi
30.01.2023-16.04.2023
Veinbergs Valdis, Pinkovskis Edgars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
1.2.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
27.02.2023-16.04.2023
1.2.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
BISK Lekc./lab.d.
Pētersons Pēteris
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
27.02.2023-16.04.2023
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
1.1.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
27.02.2023-16.04.2023
1.1.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lab.darbi
30.01.2023-16.04.2023
Veinbergs Valdis, Pinkovskis Edgars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
1.2.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
27.02.2023-19.03.2023
1.2.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
27.02.2023-16.04.2023
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
1.1.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
27.02.2023-16.04.2023
1.1.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lab.darbi
30.01.2023-09.04.2023
Veinbergs Valdis, Pinkovskis Edgars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
27.02.2023-19.03.2023
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
1.1.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
27.02.2023-19.03.2023
1.1.
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19