Atpakaļ

G0333 Ainavu arhitektūra un plānošana [2 gadi] Profesionālā maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
29.03.2023
Vugule Kristīne

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
05.04.2023
Spāģe Aiga
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lekcija
02.02.2023
02.03.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
18.05.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
09.02.2023
16.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
09.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
23.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
23.02.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
16.03.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
27.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
20.04.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
09.02.2023
16.02.2023
02.03.2023
09.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
06.04.2023
Īle Una

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
23.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
16.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
23.03.2023
Stokmane Ilze

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
30.03.2023
Skujāne Daiga
Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
03.03.2023
10.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
24.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
31.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
19.05.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
24.02.2023
14.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
17.03.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
28.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
12.05.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
17.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
10.02.2023
Īle Una

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
03.02.2023
10.02.2023
24.02.2023
03.03.2023
17.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
17.02.2023
Ziemeļniece Aija

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
24.03.2023
31.03.2023
Īle Una

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
10.03.2023
Markova Madara
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Prakt.darbi
11.02.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
25.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
15.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
13.05.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
04.02.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
22.04.2023
29.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
18.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
04.03.2023
20.05.2023
Īle Una

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
25.02.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
18.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
01.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
11.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
04.02.2023
11.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
25.02.2023
18.03.2023
25.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
18.02.2023
04.03.2023
Spāģe Aiga
09.30-10.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
29.03.2023
Vugule Kristīne

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
05.04.2023
Spāģe Aiga
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lekcija
02.02.2023
02.03.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
18.05.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
09.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
09.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
23.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
23.02.2023
13.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
16.03.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
27.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
16.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
20.04.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
09.02.2023
16.02.2023
02.03.2023
09.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
06.04.2023
Īle Una

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
02.02.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
23.02.2023
16.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
23.03.2023
Stokmane Ilze

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
30.03.2023
Skujāne Daiga
Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
03.03.2023
10.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
24.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
31.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
19.05.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
24.02.2023
14.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
17.03.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
28.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
12.05.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
17.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
10.02.2023
Īle Una

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
03.02.2023
10.02.2023
24.02.2023
03.03.2023
17.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
17.02.2023
Ņitavska Natalija

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
24.03.2023
31.03.2023
Īle Una

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
10.03.2023
Markova Madara
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Prakt.darbi
11.02.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
13.05.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
25.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
15.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
04.02.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
22.04.2023
29.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
18.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
04.03.2023
20.05.2023
Īle Una

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
25.02.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
18.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
01.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
11.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
04.02.2023
11.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
25.02.2023
18.03.2023
25.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
18.02.2023
04.03.2023
Spāģe Aiga
10.30-11.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
29.03.2023
Vugule Kristīne

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
05.04.2023
Spāģe Aiga
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lekcija
02.02.2023
09.02.2023
02.03.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
18.05.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
23.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
23.02.2023
13.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
09.03.2023
16.03.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
27.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
16.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
20.04.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
09.02.2023
16.02.2023
23.02.2023
02.03.2023
16.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
09.03.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
06.04.2023
Īle Una

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
02.02.2023
Stokmane Ilze

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
23.03.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
30.03.2023
Markova Madara
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lekcija
03.02.2023
24.03.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
03.03.2023
10.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
31.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
19.05.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
24.02.2023
14.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
17.03.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
28.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
12.05.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
17.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
10.02.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
17.02.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
03.02.2023
10.02.2023
24.02.2023
03.03.2023
Stokmane Ilze

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
17.03.2023
24.03.2023
31.03.2023
Īle Una

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
10.03.2023
Markova Madara
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Prakt.darbi
04.02.2023
11.02.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
29.04.2023
13.05.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
25.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
15.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
18.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
04.03.2023
20.05.2023
Īle Una

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
22.04.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
18.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
11.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
01.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
11.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
25.02.2023
18.03.2023
25.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
04.02.2023
18.02.2023
04.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
25.02.2023
Īle Una
11.30-12.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
29.03.2023
Vugule Kristīne

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
05.04.2023
Spāģe Aiga
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lekcija
02.02.2023
09.02.2023
02.03.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
18.05.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
23.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
13.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
23.02.2023
09.03.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
16.03.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
27.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
16.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
11.05.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
20.04.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
09.02.2023
16.02.2023
23.02.2023
02.03.2023
16.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
09.03.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
06.04.2023
Īle Una

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
02.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
23.03.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
30.03.2023
Markova Madara
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lekcija
03.02.2023
24.03.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
03.03.2023
10.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
31.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
19.05.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
24.02.2023
14.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
17.03.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
28.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
12.05.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
17.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
10.02.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
17.02.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
03.02.2023
10.02.2023
24.02.2023
03.03.2023
Stokmane Ilze

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
17.03.2023
24.03.2023
31.03.2023
Īle Una

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
10.03.2023
Markova Madara
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Prakt.darbi
04.02.2023
11.02.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
29.04.2023
13.05.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
25.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
15.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
18.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
04.03.2023
Īle Una

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
20.05.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
22.04.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
18.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
11.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
01.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
11.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
25.02.2023
18.03.2023
25.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
04.02.2023
18.02.2023
04.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
25.02.2023
Īle Una
12.30-13.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
29.03.2023
Vugule Kristīne

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
05.04.2023
Spāģe Aiga
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lekcija
09.02.2023
02.03.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
18.05.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
23.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
30.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
06.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
02.02.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
13.04.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
09.03.2023
Ņitavska Natalija

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
16.02.2023
23.02.2023
Īle Una

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
11.05.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
27.04.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
20.04.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
09.03.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
06.04.2023
Īle Una

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
02.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
16.03.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
23.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
23.03.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
30.03.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
09.02.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
16.02.2023
Stokmane Ilze

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
02.03.2023
Markova Madara

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
16.03.2023
Stokmane Ilze
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lekcija
03.02.2023
24.03.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
28.04.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
10.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
19.05.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
03.03.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
17.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
24.02.2023
Īle Una

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
12.05.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
10.03.2023
31.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
14.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
17.02.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
03.02.2023
10.02.2023
03.03.2023
Stokmane Ilze

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
24.02.2023
17.03.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lab.darbi
24.03.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
31.03.2023
Stokmane Ilze

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
10.03.2023
Markova Madara

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
17.03.2023
Stokmane Ilze
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lekcija
01.04.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Prakt.darbi
04.02.2023
11.02.2023
29.04.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
13.05.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
18.02.2023
Īle Una

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
20.05.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
04.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
25.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
18.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
22.04.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
11.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
15.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
25.02.2023
18.03.2023
25.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
04.02.2023
11.02.2023
18.02.2023
04.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
25.02.2023
Īle Una
13.30-14.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
29.03.2023
Vugule Kristīne

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
05.04.2023
Spāģe Aiga
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lekcija
09.02.2023
02.03.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
18.05.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
23.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
30.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
06.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
02.02.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
09.03.2023
Ņitavska Natalija

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
16.02.2023
23.02.2023
Īle Una

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
11.05.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
27.04.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
20.04.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
09.03.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
06.04.2023
Īle Una

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
02.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
16.03.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
23.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
23.03.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
30.03.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
09.02.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
16.02.2023
Stokmane Ilze

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
02.03.2023
Markova Madara

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
16.03.2023
Stokmane Ilze
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lekcija
03.02.2023
24.03.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
28.04.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
10.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
03.03.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
19.05.2023
Ņitavska Natalija

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
17.02.2023
Īle Una

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
12.05.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
24.02.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
10.03.2023
31.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
14.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
17.02.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
03.02.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
10.02.2023
03.03.2023
Stokmane Ilze

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
24.02.2023
17.03.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lab.darbi
24.03.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
31.03.2023
Stokmane Ilze

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
10.03.2023
Markova Madara

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
17.03.2023
Stokmane Ilze
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lekcija
01.04.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Prakt.darbi
04.02.2023
11.02.2023
29.04.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
13.05.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
18.02.2023
Īle Una

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
20.05.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
04.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
25.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
18.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
22.04.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
11.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
15.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
25.02.2023
18.03.2023
25.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
04.02.2023
11.02.2023
18.02.2023
04.03.2023
Spāģe Aiga
14.30-15.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
29.03.2023
Vugule Kristīne

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
05.04.2023
Spāģe Aiga
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
18.05.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
09.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
30.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
06.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
11.05.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
02.02.2023
Ņitavska Natalija

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
02.03.2023
Īle Una

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
23.03.2023
Īle Una

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
16.02.2023
23.02.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
27.04.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
13.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
09.03.2023
Īle Una

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
02.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
23.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
16.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
23.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
30.03.2023
Stokmane Ilze

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
09.02.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
16.02.2023
Stokmane Ilze

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
02.03.2023
Markova Madara

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
16.03.2023
Stokmane Ilze
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
28.04.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
10.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
03.03.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
19.05.2023
Ņitavska Natalija

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
17.02.2023
Īle Una

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
12.05.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
24.02.2023
24.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
17.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
10.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
31.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
14.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
17.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
03.02.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
10.02.2023
Stokmane Ilze

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
24.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
03.03.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lab.darbi
17.03.2023
24.03.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
31.03.2023
Stokmane Ilze

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
10.03.2023
Markova Madara
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Prakt.darbi
04.02.2023
11.02.2023
29.04.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
01.04.2023
13.05.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
20.05.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
18.02.2023
04.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
25.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
22.04.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
11.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
15.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
25.02.2023
25.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
04.02.2023
18.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
18.03.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
11.02.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
04.03.2023
Markova Madara

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
18.03.2023
Stokmane Ilze
15.30-16.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
29.03.2023
Vugule Kristīne

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
05.04.2023
Spāģe Aiga
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
18.05.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
09.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
30.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
06.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
11.05.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
02.02.2023
Ņitavska Natalija

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
16.02.2023
23.02.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
02.03.2023
23.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
27.04.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
13.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
09.03.2023
Īle Una

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
02.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
16.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
23.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
30.03.2023
Stokmane Ilze

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
09.02.2023
02.03.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
16.02.2023
Stokmane Ilze

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
16.03.2023
Stokmane Ilze
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
28.04.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
10.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
03.03.2023
Ņitavska Natalija

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
19.05.2023
Ņitavska Natalija

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
24.03.2023
Īle Una

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
12.05.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
17.02.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
24.02.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
17.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
10.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
31.03.2023
14.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
17.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
03.02.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
10.02.2023
Stokmane Ilze

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
03.03.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
24.02.2023
Vugule Kristīne

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lab.darbi
17.03.2023
24.03.2023
Īle Una

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
31.03.2023
Stokmane Ilze

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
10.03.2023
Markova Madara
Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Prakt.darbi
04.02.2023
11.02.2023
29.04.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5053 Teritorijas attīstības plānošana B Lab.darbi
13.05.2023
Lāčauniece Iveta

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
20.05.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
18.02.2023
04.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
25.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
22.04.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
11.03.2023
Skujāne Daiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
15.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
25.02.2023
25.03.2023
Spāģe Aiga

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
04.02.2023
18.02.2023
Spāģe Aiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
18.03.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
11.02.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
04.03.2023
Markova Madara

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Prakt.darbi
18.03.2023
Stokmane Ilze
16.30-17.15 Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
09.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lekcija
11.05.2023
Skujāne Daiga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lekcija
23.03.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
13.04.2023
Skujāne Daiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
02.03.2023
Markova Madara

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
16.02.2023
Stokmane Ilze
Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Lab.darbi
10.02.2023
Skujāne Daiga

Arhi6019 Apstādījumu koncepcijas B Prakt.darbi
19.05.2023
Ņitavska Natalija

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
12.05.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
17.02.2023
Grīnfelde Inga

Arhi5052 Industriālo teritoriju projektēšana B Lab.darbi
14.04.2023
Skujāne Daiga