Atpakaļ

G0336 Ģeoinformātika un tālizpēte Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 InfT3044 Programmēšanas pamati Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lab.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Skudra Rinalds Jānis
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT3044 Programmēšanas pamati Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lab.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Skudra Rinalds Jānis
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT3044 Programmēšanas pamati Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023

47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT3044 Programmēšanas pamati Bt Lekcija
1.ned.-30.01.2023-23.04.2023
lekc./pr.d.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023

47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lekcija
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
Lekc./lab.d.
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3169 Zinātniskā darba pamati ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./pr.d.
Puķīte Vivita
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./lab.d.
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3169 Zinātniskā darba pamati ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./pr.d.
Puķīte Vivita
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./lab.d.
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3169 Zinātniskā darba pamati ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
1.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Lekc./pr.d.
Puķīte Vivita
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./lab.d.
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19