Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas grupas 1 2
13.02.-21.04.2023.-Mežizstrāde (prakse)piektdienās; 24.04.-05.05.2023.-Meža taksācija un mežierīcība( prakse);08.05.-19.05.2023. Mežsaimniecības darbu mehanizācija (prakse)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Lab.darbi
2 gr.
06.02.2023-16.04.2023
Strūbergs Aigars
48. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ3074 Meža infrastruktūra I Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Millers Mareks
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Lekcija
30.01.2023-16.04.2023
Alksne Sigita
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lekcija
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
Gabranovs Jānis
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Lekcija
30.01.2023-16.04.2023
Strūbergs Aigars
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ3074 Meža infrastruktūra I Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Millers Mareks
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Prakt.darbi
30.01.2023-16.04.2023
Alksne Sigita
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lekcija
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
Gabranovs Jānis
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Lekcija
30.01.2023-16.04.2023
Strūbergs Aigars
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ3073 Meža taksācija Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Augusts Mārtiņš
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
lekc./pr.d.
Osis Māris
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lekcija
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
Gabranovs Jānis
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 MežZ3073 Meža taksācija Bp Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Augusts Mārtiņš
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
2 gr.
27.02.2023-23.04.2023
Augusts Mārtiņš
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lekcija
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
Gabranovs Jānis
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-23.04.2023
Augusts Mārtiņš
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lekcija
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
Gabranovs Jānis
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-23.04.2023
Augusts Mārtiņš
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
BISK
G0402(PLK)
G0413(PLK)
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MežZ3074 Meža infrastruktūra I Bp Prakt.darbi
2 gr.
30.01.2023-26.03.2023
Millers Mareks
44. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lekcija
2.ned.-30.01.2023-26.02.2023
Gabranovs Jānis
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Prakt.darbi
2.ned.-27.02.2023-23.04.2023
Gabranovs Jānis
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
BISK
G0402(PLK)
G0413(PLK)
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
27.02.2023-23.04.2023
BISK
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Prakt.darbi
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Gabranovs Jānis
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-27.03.2023-23.04.2023
Gabranovs Jānis
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
30.01.2023-26.03.2023
BISK
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
Gabranovs Jānis
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11