Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
4-sem. 6-sem. 10-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
14.04.2023
21.04.2023
28.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
11.03.2023
Luksa Jolanta

BūvZ3140 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana II Bp Lekcija
15.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Pinkovskis Edgars
09.30-10.15 JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
14.04.2023
21.04.2023
28.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
11.03.2023
Luksa Jolanta

BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
11.02.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3140 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana II Bp Lekcija
15.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Pinkovskis Edgars
10.30-11.15 JurZ3042 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
10.02.2023
Jankava Anda
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3042 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
24.02.2023
24.03.2023
Jankava Anda
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
14.04.2023
21.04.2023
28.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
11.03.2023
Luksa Jolanta

BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
11.02.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3140 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana II Bp Lekcija
15.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Pinkovskis Edgars
11.30-12.15 JurZ3042 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
10.02.2023
Jankava Anda
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3042 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
24.02.2023
24.03.2023
Jankava Anda
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
14.04.2023
21.04.2023
28.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
11.03.2023
Luksa Jolanta

BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
11.02.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3140 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana II Bp Lekcija
15.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Pinkovskis Edgars
12.30-13.15 JurZ3042 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
10.02.2023
Jankava Anda
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3042 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
24.02.2023
24.03.2023
Jankava Anda
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
14.04.2023
21.04.2023
28.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
11.02.2023
25.02.2023
Luksa Jolanta

BūvZ3140 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana II Bp Lekcija
15.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Pinkovskis Edgars
13.30-14.15 BūvZ3140 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana II Bp Lekcija
13.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Pinkovskis Edgars
JurZ3042 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
10.02.2023
Jankava Anda
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3042 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
24.02.2023
24.03.2023
Jankava Anda
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
14.04.2023
21.04.2023
28.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
11.02.2023
25.02.2023
Luksa Jolanta

BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
25.03.2023
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
11.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Citi3056 Zemes ierīcības projektēšana II Bp Lab.darbi
15.04.2023
Luksa Jolanta
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Citi3056 Zemes ierīcības projektēšana II Bp Lab.darbi
29.04.2023
Luksa Jolanta
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3140 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana II Bp Lekcija
15.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Pinkovskis Edgars
14.30-15.15 BūvZ3140 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana II Bp Lekcija
13.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Pinkovskis Edgars
JurZ3042 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
10.02.2023
Jankava Anda
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
14.04.2023
21.04.2023
28.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
11.02.2023
25.02.2023
Luksa Jolanta

BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
25.03.2023
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
11.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Citi3056 Zemes ierīcības projektēšana II Bp Lab.darbi
15.04.2023
Luksa Jolanta
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Citi3056 Zemes ierīcības projektēšana II Bp Lab.darbi
29.04.2023
Luksa Jolanta
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3140 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana II Bp Lekcija
15.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Pinkovskis Edgars
15.30-16.15 BūvZ3140 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana II Bp Lekcija
13.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Pinkovskis Edgars
JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
14.04.2023
21.04.2023
28.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

Citi3056 Zemes ierīcības projektēšana II Bp Lab.darbi
24.03.2023
Luksa Jolanta
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
11.02.2023
25.02.2023
Luksa Jolanta

BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
25.03.2023
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
11.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Citi3056 Zemes ierīcības projektēšana II Bp Lab.darbi
15.04.2023
Luksa Jolanta
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3140 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana II Bp Lekcija
15.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Pinkovskis Edgars
16.30-17.15 BūvZ3140 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana II Bp Lekcija
13.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Pinkovskis Edgars
Citi3056 Zemes ierīcības projektēšana II Bp Lab.darbi
24.03.2023
Luksa Jolanta
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
25.03.2023
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
11.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Citi3056 Zemes ierīcības projektēšana II Bp Lab.darbi
15.04.2023
Luksa Jolanta
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 BūvZ3140 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana II Bp Lekcija
13.04.2023
VBF 6. stāva telpās
Pinkovskis Edgars
BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
11.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19