Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
4-sem. 6-sem. 10-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
10.03.2023
17.03.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
28.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Klabere-Kalvāne Anete

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
24.02.2023
Ratkevičs Aivars
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
03.03.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
14.04.2023
Ratkevičs Aivars
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
24.03.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
31.03.2023
21.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
11.03.2023
Luksa Jolanta

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
18.03.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Prakt.darbi
22.04.2023
29.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Klabere-Kalvāne Anete

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
11.02.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
10.03.2023
17.03.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
28.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Klabere-Kalvāne Anete

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
24.02.2023
Ratkevičs Aivars
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
03.03.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
14.04.2023
Ratkevičs Aivars
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
24.03.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
31.03.2023
21.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
11.03.2023
Luksa Jolanta

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
18.03.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Prakt.darbi
22.04.2023
29.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Klabere-Kalvāne Anete

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
11.02.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
10.03.2023
17.03.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
28.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Klabere-Kalvāne Anete

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
24.02.2023
Ratkevičs Aivars
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
03.03.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
14.04.2023
Ratkevičs Aivars
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
24.03.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
31.03.2023
21.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
11.03.2023
Luksa Jolanta

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
18.03.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Prakt.darbi
22.04.2023
29.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Klabere-Kalvāne Anete

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
11.02.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
10.03.2023
17.03.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
28.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Klabere-Kalvāne Anete

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
24.02.2023
Ratkevičs Aivars
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
03.03.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
14.04.2023
Ratkevičs Aivars
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
24.03.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
31.03.2023
21.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
11.03.2023
Luksa Jolanta

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
18.03.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Prakt.darbi
22.04.2023
29.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Klabere-Kalvāne Anete

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
11.02.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
10.03.2023
17.03.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
28.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Klabere-Kalvāne Anete

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
24.02.2023
Ratkevičs Aivars
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
03.03.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
14.04.2023
Ratkevičs Aivars
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
24.03.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
31.03.2023
21.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
11.02.2023
25.02.2023
Luksa Jolanta

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
18.03.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Prakt.darbi
22.04.2023
29.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Klabere-Kalvāne Anete
13.30-14.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
10.03.2023
17.03.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
28.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Klabere-Kalvāne Anete

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
31.03.2023
21.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
11.02.2023
25.02.2023
Luksa Jolanta

BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
01.04.2023
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
18.03.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Prakt.darbi
22.04.2023
29.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Klabere-Kalvāne Anete
14.30-15.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
10.03.2023
17.03.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
28.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Klabere-Kalvāne Anete

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
31.03.2023
21.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
11.02.2023
25.02.2023
Luksa Jolanta

BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
01.04.2023
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
18.03.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Prakt.darbi
22.04.2023
29.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Klabere-Kalvāne Anete
15.30-16.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
10.03.2023
17.03.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
28.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Klabere-Kalvāne Anete

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
31.03.2023
21.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
11.02.2023
25.02.2023
Luksa Jolanta

BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
01.04.2023
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
18.03.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Prakt.darbi
22.04.2023
29.04.2023
VBF 9. stāva telpās
Klabere-Kalvāne Anete
16.30-17.15 BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
01.04.2023
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19