Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. GrFin-Grāmatvedība un finanses Uznd-Biznesa procesu vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
04.02.2023
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3131 Digitālais mārketings C Lekcija
25.03.2023
15.04.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
18.03.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Eksāmens
01.04.2023
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
04.03.2023
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Ieskaite ar atzīmi
Uznd a.prg.
22.04.2023
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
04.02.2023
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
11.02.2023
18.02.2023
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Tetere Vineta

Ekon3131 Digitālais mārketings C Lekcija
25.03.2023
15.04.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
18.03.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Eksāmens
01.04.2023
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
04.03.2023
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Ieskaite ar atzīmi
Uznd a.prg.
22.04.2023
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
04.02.2023
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
11.02.2023
18.02.2023
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Tetere Vineta

Ekon3131 Digitālais mārketings C Lekcija
25.03.2023
01.04.2023
15.04.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
18.03.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
04.03.2023
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
04.02.2023
18.03.2023
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
11.02.2023
18.02.2023
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Tetere Vineta

Ekon3131 Digitālais mārketings C Lekcija
25.02.2023
01.04.2023
15.04.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
04.03.2023
25.03.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3131 Digitālais mārketings C Ieskaite ar atzīmi
22.04.2023
Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
18.03.2023
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
11.02.2023
18.02.2023
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Tetere Vineta

Ekon3131 Digitālais mārketings C Lekcija
25.02.2023
15.04.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
04.02.2023
04.03.2023
25.03.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
01.04.2023
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3131 Digitālais mārketings C Ieskaite ar atzīmi
22.04.2023
Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
10.02.2023
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
31.03.2023
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Tetere Vineta

Ekon3131 Digitālais mārketings C Lekcija
03.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
17.02.2023
Jurgena Ināra
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
14.04.2023
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
18.03.2023
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
25.02.2023
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
11.02.2023
18.02.2023
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Tetere Vineta

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
04.02.2023
04.03.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
01.04.2023
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
10.02.2023
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
24.02.2023
17.03.2023
31.03.2023
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Tetere Vineta

Ekon3131 Digitālais mārketings C Lekcija
03.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
10.03.2023
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
17.02.2023
Jurgena Ināra
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
14.04.2023
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4054 Riska vadība B Ieskaite ar atzīmi
Uznd a.prg.
18.03.2023
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
25.02.2023
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
11.02.2023
18.02.2023
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Tetere Vineta

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
04.02.2023
04.03.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
01.04.2023
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
10.02.2023
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
24.02.2023
17.03.2023
31.03.2023
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Tetere Vineta

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Ieskaite ar atzīmi
21.04.2023
Attālināti
Tetere Vineta

Ekon3131 Digitālais mārketings C Lekcija
03.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
10.03.2023
24.03.2023
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
17.02.2023
Jurgena Ināra
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
14.04.2023
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
25.02.2023
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
04.02.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.00 Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
31.03.2023
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Tetere Vineta
16.30-17.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
10.03.2023
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
10.02.2023
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika A Eksāmens
14.04.2023
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
24.02.2023
17.03.2023
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Tetere Vineta

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Ieskaite ar atzīmi
21.04.2023
Attālināti
Tetere Vineta

Ekon3131 Digitālais mārketings C Lekcija
03.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
10.03.2023
24.03.2023
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
03.02.2023
17.02.2023
Jurgena Ināra
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
25.02.2023
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.00 Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
31.03.2023
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Tetere Vineta
17.30-18.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
10.02.2023
10.03.2023
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Eksāmens
14.04.2023
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
24.02.2023
17.03.2023
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Tetere Vineta

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Ieskaite ar atzīmi
21.04.2023
Attālināti
Tetere Vineta

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
17.02.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
03.02.2023
Jurgena Ināra
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
24.03.2023
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.00 Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
31.03.2023
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Tetere Vineta
18.30-19.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
10.02.2023
10.03.2023
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Eksāmens
14.04.2023
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
24.02.2023
17.03.2023
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Tetere Vineta

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
17.02.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
03.02.2023
Jurgena Ināra
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
24.03.2023
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
10.02.2023
10.03.2023
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
17.03.2023
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Tetere Vineta

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
17.02.2023
lekc./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
03.02.2023
Jurgena Ināra
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
10.02.2023
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18