Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
25.03.2023
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
25.02.2023
11.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2118 Ekonomika A Prakt.darbi
15.04.2023
kursa projekts
Griņēviča Linda, Eglīte Aija, Kizika Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Lekcija
04.03.2023
lekc./pr.d.
Vuguls Juris
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
11.02.2023
01.04.2023
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
18.03.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
25.03.2023
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
25.02.2023
11.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2118 Ekonomika A Prakt.darbi
15.04.2023
kursa projekts
Griņēviča Linda, Eglīte Aija, Kizika Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Lekcija
04.03.2023
lekc./pr.d.
Vuguls Juris
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
11.02.2023
01.04.2023
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
18.03.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
25.03.2023
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
25.02.2023
11.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2118 Ekonomika A Prakt.darbi
15.04.2023
kursa projekts
Griņēviča Linda, Eglīte Aija, Kizika Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Lekcija
04.03.2023
lekc./pr.d.
Vuguls Juris
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
11.02.2023
01.04.2023
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
18.03.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
25.03.2023
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
11.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2118 Ekonomika A Prakt.darbi
15.04.2023
kursa projekts
Griņēviča Linda, Eglīte Aija, Kizika Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Lekcija
04.03.2023
lekc./pr.d.
Vuguls Juris
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
11.02.2023
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Eksāmens
01.04.2023
Kreicberga Anita, Mistre Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
25.02.2023
18.03.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
04.03.2023
11.03.2023
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
25.03.2023
01.04.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Lekcija
18.03.2023
lekc./pr.d.
Vuguls Juris
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
25.02.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
03.02.2023
24.02.2023
10.03.2023
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
10.02.2023
17.02.2023
31.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Lekcija
24.03.2023
lekc./pr.d.
Vuguls Juris
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
04.03.2023
11.03.2023
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
25.03.2023
01.04.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Lekcija
18.03.2023
lekc./pr.d.
Vuguls Juris
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
25.02.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
03.02.2023
24.02.2023
10.03.2023
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
10.02.2023
17.02.2023
31.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Lekcija
24.03.2023
lekc./pr.d.
Vuguls Juris
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
04.03.2023
11.03.2023
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
25.03.2023
01.04.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Lekcija
18.03.2023
lekc./pr.d.
Vuguls Juris
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
25.02.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
03.02.2023
24.02.2023
10.03.2023
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
10.02.2023
17.02.2023
31.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Ieskaite ar atzīmi
24.03.2023
Vuguls Juris
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
11.03.2023
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
25.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
03.02.2023
24.02.2023
10.03.2023
31.03.2023
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Eksāmens
21.04.2023
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
10.02.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Eksāmens
14.04.2023
Lēnerts Arnis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
24.03.2023
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
17.02.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Lekcija
03.03.2023
lekc./pr.d.
Vuguls Juris
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
10.02.2023
31.03.2023
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Eksāmens
21.04.2023
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Eksāmens
14.04.2023
Lēnerts Arnis
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Lekcija
24.02.2023
lekc./pr.d.
Vuguls Juris
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
03.02.2023
24.03.2023
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
17.02.2023
10.03.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Lekcija
03.03.2023
lekc./pr.d.
Vuguls Juris
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
10.02.2023
31.03.2023
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Lekcija
24.02.2023
lekc./pr.d.
Vuguls Juris
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
03.02.2023
24.03.2023
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
17.02.2023
10.03.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Lekcija
03.03.2023
lekc./pr.d.
Vuguls Juris
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
10.02.2023
31.03.2023
lekc./pr.d.
Proškina Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Lekcija
24.02.2023
lekc./pr.d.
Vuguls Juris
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
03.02.2023
24.03.2023
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
17.02.2023
10.03.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz3004 Kritiskā domāšana un argumentācija A Lekcija
03.03.2023
lekc./pr.d.
Vuguls Juris
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
03.02.2023
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
10.03.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18