Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
3-sem. 5-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi1019 Zinātniskais darbs specialitātē I Bv Lekcija
11.11.2022
Virkavs Māris
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Citi1019 Zinātniskais darbs specialitātē I Bv Lekcija
11.11.2022
Virkavs Māris
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon2133 Ekonomikas teorija Bp Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
28.10.2022
Kizika Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
25.11.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
09.12.2022
16.12.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2133 Ekonomikas teorija Bp Lekcija
17.09.2022
Kizika Baiba
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
01.10.2022
Goldbergs Grigorijs
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
15.10.2022
Goldbergs Grigorijs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
29.10.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
12.11.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3094 Teritorijas plānošana III Bp Lab.darbi
26.11.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3094 Teritorijas plānošana III Bp Lab.darbi
10.12.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
16.09.2022
Bērziņa Laima
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1019 Zinātniskais darbs specialitātē I Bv Lekcija
11.11.2022
Virkavs Māris
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon2133 Ekonomikas teorija Bp Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
28.10.2022
Kizika Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
25.11.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
09.12.2022
16.12.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2133 Ekonomikas teorija Bp Lekcija
17.09.2022
Kizika Baiba
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
01.10.2022
Goldbergs Grigorijs
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
15.10.2022
Goldbergs Grigorijs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
29.10.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
12.11.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3094 Teritorijas plānošana III Bp Lab.darbi
26.11.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3094 Teritorijas plānošana III Bp Lab.darbi
10.12.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
16.09.2022
Bērziņa Laima
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1019 Zinātniskais darbs specialitātē I Bv Lekcija
11.11.2022
Virkavs Māris
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon2133 Ekonomikas teorija Bp Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
28.10.2022
Kizika Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
25.11.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
09.12.2022
16.12.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2133 Ekonomikas teorija Bp Lekcija
17.09.2022
Kizika Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
01.10.2022
Goldbergs Grigorijs
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
15.10.2022
Goldbergs Grigorijs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
29.10.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
12.11.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3094 Teritorijas plānošana III Bp Lab.darbi
26.11.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3094 Teritorijas plānošana III Bp Lab.darbi
10.12.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
16.09.2022
Bērziņa Laima
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1019 Zinātniskais darbs specialitātē I Bv Lekcija
11.11.2022
Virkavs Māris
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon2133 Ekonomikas teorija Bp Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
28.10.2022
Kizika Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
25.11.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
09.12.2022
16.12.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2133 Ekonomikas teorija Bp Lekcija
17.09.2022
Kizika Baiba
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
01.10.2022
Goldbergs Grigorijs
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
15.10.2022
Goldbergs Grigorijs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
29.10.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
12.11.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3094 Teritorijas plānošana III Bp Lab.darbi
26.11.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3094 Teritorijas plānošana III Bp Lab.darbi
10.12.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
16.09.2022
Bērziņa Laima
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1019 Zinātniskais darbs specialitātē I Bv Lekcija
11.11.2022
Virkavs Māris
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
25.11.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
09.12.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
16.12.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
01.10.2022
Goldbergs Grigorijs
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
15.10.2022
Goldbergs Grigorijs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
29.10.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
12.11.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3094 Teritorijas plānošana III Bp Lab.darbi
26.11.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3094 Teritorijas plānošana III Bp Lab.darbi
10.12.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
28.10.2022
Bērziņa Laima
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1019 Zinātniskais darbs specialitātē I Bv Lekcija
11.11.2022
Virkavs Māris
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
25.11.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
09.12.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
16.12.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
01.10.2022
Goldbergs Grigorijs
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
15.10.2022
Goldbergs Grigorijs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
29.10.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
12.11.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3094 Teritorijas plānošana III Bp Lab.darbi
26.11.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3094 Teritorijas plānošana III Bp Lab.darbi
10.12.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
28.10.2022
Bērziņa Laima
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1019 Zinātniskais darbs specialitātē I Bv Lekcija
11.11.2022
Virkavs Māris
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
25.11.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
09.12.2022
16.12.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
01.10.2022
Goldbergs Grigorijs
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
15.10.2022
Goldbergs Grigorijs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
29.10.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
12.11.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3094 Teritorijas plānošana III Bp Lab.darbi
26.11.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3094 Teritorijas plānošana III Bp Lab.darbi
10.12.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
28.10.2022
Bērziņa Laima
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
25.11.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
09.12.2022
16.12.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
01.10.2022
Goldbergs Grigorijs
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
15.10.2022
Goldbergs Grigorijs
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
29.10.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
12.11.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3094 Teritorijas plānošana III Bp Lab.darbi
26.11.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3094 Teritorijas plānošana III Bp Lab.darbi
10.12.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
28.10.2022
Bērziņa Laima
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2