Atpakaļ

G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. GEO-Ģeodēzija HUS-Hidrotehnika un ūdenssaimniecība VIZ-Vides inženierzinātne ZP-Zemes pārvaldība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.12.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
12.12.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
03.10.2022
10.10.2022
17.10.2022
24.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
24.10.2022
31.10.2022
07.11.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
10.10.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
02.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
09.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
16.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
02.12.2022
09.12.2022
VBF 205. telpa
Celms Armands

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
16.12.2022
23.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
02.12.2022-23.12.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
10.09.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
08.10.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
05.11.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
15.10.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

BūvZ6050 Ģeodēziskie instrumenti B Lekcija
GEO a.prg.
10.09.2022
17.09.2022
01.10.2022
VBF 6. stāva telpa
Silabriedis Gunārs

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
26.11.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
24.09.2022
01.10.2022
15.10.2022
22.10.2022
29.10.2022
12.11.2022
Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
26.11.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5023 Meliorācijas sistēmu ekspluatācija B Lekcija
VIZ a.prg.
17.09.2022
03.12.2022
10.12.2022
17.12.2022
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5025 Hidroenerģētika II B Lekcija
HUS a.prg.
10.09.2022
17.09.2022
24.09.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
01.10.2022-12.11.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
26.11.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6020 Ūdensapgāde B Lekcija
HUS a.prg.
03.12.2022-17.12.2022
Ieviņa Daina

JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
22.10.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
19.11.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
24.09.2022
15.10.2022
29.10.2022
05.11.2022
12.11.2022
26.11.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace
09.30-10.15 JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.12.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
12.12.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
03.10.2022
10.10.2022
17.10.2022
24.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
24.10.2022
31.10.2022
07.11.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
10.10.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ5013 Datorgrafika un datorprojektēšana B Prakt.darbi
VIZ, HUS, ZP, GEO a.prg.
09.09.2022-25.11.2022
Ķirulis Bruno
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
02.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
09.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
16.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
02.12.2022
09.12.2022
VBF 205. telpa
Celms Armands

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
16.12.2022
23.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
02.12.2022-23.12.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
10.09.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
08.10.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
05.11.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
15.10.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

BūvZ6050 Ģeodēziskie instrumenti B Lekcija
GEO a.prg.
10.09.2022
17.09.2022
24.09.2022
01.10.2022
VBF 6. stāva telpa
Silabriedis Gunārs

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
05.11.2022
12.11.2022
03.12.2022
10.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Silabriedis Gunārs

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
26.11.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
24.09.2022
01.10.2022
15.10.2022
22.10.2022
29.10.2022
12.11.2022
Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
26.11.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5023 Meliorācijas sistēmu ekspluatācija B Lekcija
VIZ a.prg.
17.09.2022
03.12.2022
10.12.2022
17.12.2022
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5025 Hidroenerģētika II B Lekcija
HUS a.prg.
10.09.2022
17.09.2022
24.09.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
01.10.2022-12.11.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
26.11.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6020 Ūdensapgāde B Lekcija
HUS a.prg.
03.12.2022-17.12.2022
Ieviņa Daina

JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
22.10.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
19.11.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
17.09.2022
01.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Jankava Anda

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
24.09.2022
08.10.2022
15.10.2022
29.10.2022
05.11.2022
12.11.2022
26.11.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
19.11.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
17.12.2022
Goldbergs Grigorijs
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.12.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
12.12.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
03.10.2022
10.10.2022
17.10.2022
24.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
24.10.2022
31.10.2022
07.11.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
10.10.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ5013 Datorgrafika un datorprojektēšana B Prakt.darbi
VIZ, HUS, ZP, GEO a.prg.
09.09.2022-25.11.2022
Ķirulis Bruno
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
02.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
09.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
16.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
02.12.2022
09.12.2022
VBF 205. telpa
Celms Armands

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
16.12.2022
23.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
23.12.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
02.12.2022-23.12.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
10.09.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
08.10.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
05.11.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
15.10.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

BūvZ6050 Ģeodēziskie instrumenti B Lekcija
GEO a.prg.
10.09.2022
17.09.2022
24.09.2022
01.10.2022
VBF 6. stāva telpa
Silabriedis Gunārs

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
05.11.2022
12.11.2022
03.12.2022
10.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Silabriedis Gunārs

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
26.11.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
24.09.2022
01.10.2022
15.10.2022
22.10.2022
29.10.2022
12.11.2022
Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
26.11.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5023 Meliorācijas sistēmu ekspluatācija B Lekcija
VIZ a.prg.
17.09.2022
03.12.2022
10.12.2022
17.12.2022
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5025 Hidroenerģētika II B Lekcija
HUS a.prg.
10.09.2022
17.09.2022
24.09.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
01.10.2022-12.11.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
26.11.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6020 Ūdensapgāde B Lekcija
HUS a.prg.
03.12.2022-17.12.2022
Ieviņa Daina

JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
22.10.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
19.11.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
17.09.2022
01.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Jankava Anda

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
24.09.2022
08.10.2022
15.10.2022
29.10.2022
05.11.2022
12.11.2022
26.11.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
19.11.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
17.12.2022
Goldbergs Grigorijs
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.12.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
12.12.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
03.10.2022
10.10.2022
17.10.2022
24.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
24.10.2022
31.10.2022
07.11.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
10.10.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ5013 Datorgrafika un datorprojektēšana B Prakt.darbi
VIZ, HUS, ZP, GEO a.prg.
09.09.2022-25.11.2022
Ķirulis Bruno
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
02.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
09.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
16.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
02.12.2022
09.12.2022
VBF 205. telpa
Celms Armands

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
16.12.2022
23.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
23.12.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
02.12.2022-23.12.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
10.09.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
08.10.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
05.11.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
15.10.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

BūvZ6050 Ģeodēziskie instrumenti B Lekcija
GEO a.prg.
10.09.2022
17.09.2022
24.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
VBF 6. stāva telpa
Silabriedis Gunārs

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
05.11.2022
12.11.2022
03.12.2022
10.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Silabriedis Gunārs

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
26.11.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
24.09.2022
01.10.2022
15.10.2022
22.10.2022
29.10.2022
12.11.2022
Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
26.11.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5023 Meliorācijas sistēmu ekspluatācija B Lekcija
VIZ a.prg.
17.09.2022
03.12.2022
10.12.2022
17.12.2022
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5001 Baseinu integrētā apsaimniekošana B Lekcija
HUS a.prg.
10.09.2022
17.09.2022
24.09.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
01.10.2022-12.11.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
26.11.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6020 Ūdensapgāde B Lekcija
HUS a.prg.
03.12.2022-17.12.2022
Ieviņa Daina

JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
22.10.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
19.11.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
17.09.2022
01.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Jankava Anda

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
24.09.2022
08.10.2022
15.10.2022
29.10.2022
05.11.2022
12.11.2022
26.11.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
19.11.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
17.12.2022
Goldbergs Grigorijs
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.12.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
12.12.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
03.10.2022
10.10.2022
17.10.2022
24.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
24.10.2022
31.10.2022
07.11.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
02.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
09.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
16.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
16.12.2022
23.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
23.12.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
02.12.2022-23.12.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
10.09.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
08.10.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
05.11.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
15.10.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

BūvZ6050 Ģeodēziskie instrumenti B Lekcija
GEO a.prg.
10.09.2022
17.09.2022
24.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
VBF 6. stāva telpa
Silabriedis Gunārs

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
05.11.2022
12.11.2022
03.12.2022
10.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Silabriedis Gunārs

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
26.11.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
01.10.2022
22.10.2022
Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
26.11.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5023 Meliorācijas sistēmu ekspluatācija B Lekcija
VIZ a.prg.
17.09.2022
03.12.2022
17.12.2022
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5001 Baseinu integrētā apsaimniekošana B Lekcija
HUS a.prg.
10.09.2022
17.09.2022
24.09.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
01.10.2022-12.11.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
26.11.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6020 Ūdensapgāde B Lekcija
HUS a.prg.
03.12.2022-17.12.2022
Ieviņa Daina

JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
22.10.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
19.11.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
17.09.2022
01.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Jankava Anda

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
24.09.2022
08.10.2022
15.10.2022
29.10.2022
05.11.2022
12.11.2022
26.11.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
19.11.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
17.12.2022
Goldbergs Grigorijs
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.12.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
12.12.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
03.10.2022
10.10.2022
17.10.2022
24.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
24.10.2022
31.10.2022
07.11.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace
JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
13.10.2022
20.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Jankava Anda
Ģeog5005 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošana A Lekcija
09.09.2022-30.09.2022
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
02.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
09.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
16.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
02.12.2022
09.12.2022
16.12.2022
23.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
23.12.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5025 Hidroenerģētika II B Lekcija
HUS a.prg.
02.12.2022
09.12.2022
16.12.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog5005 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošana A Lekcija
07.10.2022-25.11.2022
Lagzdiņš Ainis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
10.09.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
08.10.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
05.11.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
10.09.2022
17.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
15.10.2022
22.10.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

BūvZ6050 Ģeodēziskie instrumenti B Lekcija
GEO a.prg.
24.09.2022
VBF 6. stāva telpa
Silabriedis Gunārs

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
05.11.2022
12.11.2022
03.12.2022
10.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Silabriedis Gunārs

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
26.11.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
01.10.2022
22.10.2022
Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
24.09.2022
15.10.2022
29.10.2022
26.11.2022
10.12.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5023 Meliorācijas sistēmu ekspluatācija B Lekcija
VIZ a.prg.
17.09.2022
12.11.2022
03.12.2022
17.12.2022
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5001 Baseinu integrētā apsaimniekošana B Lekcija
HUS a.prg.
10.09.2022
17.09.2022
24.09.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6020 Ūdensapgāde B Lekcija
HUS a.prg.
03.12.2022-17.12.2022
Ieviņa Daina

JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
22.10.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
19.11.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
17.09.2022
01.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Jankava Anda

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
24.09.2022
15.10.2022
29.10.2022
05.11.2022
12.11.2022
26.11.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
19.11.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
17.12.2022
Goldbergs Grigorijs
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.12.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
12.12.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
03.10.2022
10.10.2022
17.10.2022
24.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
24.10.2022
31.10.2022
07.11.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace
JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
13.10.2022
20.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Jankava Anda
Ģeog5005 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošana A Lekcija
09.09.2022-30.09.2022
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
02.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
09.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
16.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
02.12.2022
09.12.2022
16.12.2022
23.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

HidZ5025 Hidroenerģētika II B Lekcija
HUS a.prg.
02.12.2022
09.12.2022
16.12.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog5005 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošana A Lekcija
07.10.2022-25.11.2022
Lagzdiņš Ainis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
10.09.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
08.10.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
05.11.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
10.09.2022
17.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
15.10.2022
22.10.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

BūvZ6050 Ģeodēziskie instrumenti B Lekcija
GEO a.prg.
24.09.2022
VBF 6. stāva telpa
Silabriedis Gunārs

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
05.11.2022
12.11.2022
03.12.2022
10.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Silabriedis Gunārs

HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
01.10.2022
22.10.2022
Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
24.09.2022
15.10.2022
29.10.2022
26.11.2022
10.12.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5023 Meliorācijas sistēmu ekspluatācija B Lekcija
VIZ a.prg.
17.09.2022
12.11.2022
03.12.2022
17.12.2022
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5001 Baseinu integrētā apsaimniekošana B Lekcija
HUS a.prg.
10.09.2022
17.09.2022
24.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
15.10.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5025 Hidroenerģētika II B Lekcija
HUS a.prg.
22.10.2022
29.10.2022
05.11.2022
12.11.2022
26.11.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6020 Ūdensapgāde B Lekcija
HUS a.prg.
03.12.2022-17.12.2022
Ieviņa Daina

JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
22.10.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
19.11.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
17.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Jankava Anda

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
24.09.2022
15.10.2022
29.10.2022
05.11.2022
12.11.2022
26.11.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
19.11.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
17.12.2022
Goldbergs Grigorijs
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.12.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
12.12.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
03.10.2022
10.10.2022
17.10.2022
24.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5028 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP a.prg.
24.10.2022
31.10.2022
07.11.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace
JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
13.10.2022
20.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Jankava Anda
Ģeog5005 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošana A Lekcija
09.09.2022-30.09.2022
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
02.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
09.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
16.12.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
02.12.2022
09.12.2022
16.12.2022
23.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

HidZ5025 Hidroenerģētika II B Lekcija
HUS a.prg.
02.12.2022
09.12.2022
16.12.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog5005 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošana A Lekcija
07.10.2022-25.11.2022
Lagzdiņš Ainis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
10.09.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
08.10.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
05.11.2022
VBF 404. telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
10.09.2022
17.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
15.10.2022
22.10.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

BūvZ6050 Ģeodēziskie instrumenti B Lekcija
GEO a.prg.
24.09.2022
VBF 6. stāva telpa
Silabriedis Gunārs

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
05.11.2022
12.11.2022
03.12.2022
10.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Silabriedis Gunārs

HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
01.10.2022
22.10.2022
Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
24.09.2022
15.10.2022
29.10.2022
26.11.2022
10.12.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5023 Meliorācijas sistēmu ekspluatācija B Lekcija
VIZ a.prg.
17.09.2022
12.11.2022
03.12.2022
17.12.2022
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5001 Baseinu integrētā apsaimniekošana B Lekcija
HUS a.prg.
01.10.2022
08.10.2022
15.10.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5025 Hidroenerģētika II B Lekcija
HUS a.prg.
22.10.2022
29.10.2022
05.11.2022
12.11.2022
26.11.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6020 Ūdensapgāde B Lekcija
HUS a.prg.
03.12.2022-17.12.2022
Ieviņa Daina

JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
22.10.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

JurZ6003 Nekustamā īpašuma formēšana B Lekcija
ZP a.prg.
19.11.2022
VBF 6. stāva telpās
Virkavs Māris

JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
08.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Jankava Anda

Arhi6016 Teritoriju attīstība un plānošana B Lekcija
ZP a.prg.
24.09.2022
15.10.2022
29.10.2022
05.11.2022
12.11.2022
26.11.2022
VBF 9. stāva telpās
Kadiķe Dace

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
19.11.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
17.12.2022
Goldbergs Grigorijs
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
13.10.2022
20.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Jankava Anda
Ģeog5005 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošana A Lekcija
09.09.2022-30.09.2022
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
02.12.2022
09.12.2022
16.12.2022
23.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

Ģeog5005 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošana A Lekcija
07.10.2022-25.11.2022
Lagzdiņš Ainis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ6048 Gravimetrijas pamati B Lekcija
GEO a.prg.
22.10.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars

HidZ5022 Hidroloģiskie aprēķini B Lekcija
VIZ a.prg.
24.09.2022
15.10.2022
29.10.2022
10.12.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5023 Meliorācijas sistēmu ekspluatācija B Lekcija
VIZ a.prg.
17.09.2022
12.11.2022
03.12.2022
17.12.2022
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5001 Baseinu integrētā apsaimniekošana B Lekcija
HUS a.prg.
01.10.2022
08.10.2022
15.10.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5025 Hidroenerģētika II B Lekcija
HUS a.prg.
22.10.2022
29.10.2022
05.11.2022
12.11.2022
26.11.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6020 Ūdensapgāde B Lekcija
HUS a.prg.
03.12.2022-17.12.2022
Ieviņa Daina

JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
08.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Jankava Anda

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
19.11.2022
Goldbergs Grigorijs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5018 Digitālās fotogrammetrijas metodes ģeodēzisko tīklu sabiezināšanā B Lekcija
GEO a.prg.
17.12.2022
Goldbergs Grigorijs
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 JurZ6007 Zemes ierīcība B Lekcija
ZP a.prg.
13.10.2022
VBF 9. stāva telpās
Jankava Anda
BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
02.12.2022
09.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars
BūvZ5001 Baseinu integrētā apsaimniekošana B Lekcija
HUS a.prg.
01.10.2022
08.10.2022
15.10.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5025 Hidroenerģētika II B Lekcija
HUS a.prg.
22.10.2022
29.10.2022
05.11.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6020 Ūdensapgāde B Lekcija
HUS a.prg.
03.12.2022-17.12.2022
Ieviņa Daina
18.30-19.15 BūvZ6051 Ģeodēziskā atbalsta sistēma II B Lekcija
GEO a.prg.
02.12.2022
09.12.2022
VBF 6. stāva telpa
Ratkevičs Aivars
HidZ6020 Ūdensapgāde B Lekcija
HUS a.prg.
03.12.2022-17.12.2022
Ieviņa Daina
19.30-20.15 HidZ6020 Ūdensapgāde B Lekcija
HUS a.prg.
03.12.2022-17.12.2022
Ieviņa Daina