Atpakaļ

G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
05.09.2022-27.11.2022
G0905(PLK)
G0514(PLK)
G0405(PLK)

Brāzma Gunārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
10.09.2022
17.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
22.10.2022
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
24.09.2022
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
15.10.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
05.11.2022
Dambeniece-Migliniece Linda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
26.11.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Mate5004 Matemātikas metožu pielietošana A Lekcija
G0514(PLK)

Sergejeva Natālija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
10.09.2022
17.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
22.10.2022
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi5056 Teritoriju attīstība un plānošana A Lekcija
03.12.2022
10.12.2022
17.12.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
24.09.2022
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
15.10.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
29.10.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
05.11.2022
Dambeniece-Migliniece Linda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
26.11.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Mate5004 Matemātikas metožu pielietošana A Prakt.darbi
G0514(PLK)

Sergejeva Natālija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
10.09.2022
17.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
22.10.2022
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi5056 Teritoriju attīstība un plānošana A Lekcija
03.12.2022
10.12.2022
17.12.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
24.09.2022
Grīnfelde Inga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
15.10.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
29.10.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
05.11.2022
Dambeniece-Migliniece Linda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
26.11.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Valo6017 Angļu valoda maģistrantūrā A Prakt.darbi
09.09.2022-23.12.2022
Šinkus Tatjana
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
10.09.2022
17.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
22.10.2022
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi5056 Teritoriju attīstība un plānošana A Lekcija
03.12.2022
10.12.2022
17.12.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
24.09.2022
Bakute Anda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
15.10.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
29.10.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
12.11.2022
Lagzdiņš Ainis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Valo6017 Angļu valoda maģistrantūrā A Prakt.darbi
09.09.2022-23.12.2022
Šinkus Tatjana
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
10.09.2022
17.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi5056 Teritoriju attīstība un plānošana A Lekcija
03.12.2022
10.12.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
24.09.2022
Bakute Anda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
05.11.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
12.11.2022
Lagzdiņš Ainis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
26.11.2022
Celms Armands
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Filz5003 Zinātnes filozofija A Prakt.darbi
05.09.2022-27.11.2022
Brāzma Gunārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Arhi5056 Teritoriju attīstība un plānošana A Lekcija
02.12.2022
09.12.2022
16.12.2022
23.12.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5056 Teritoriju attīstība un plānošana A Lekcija
08.10.2022
22.10.2022
03.12.2022
10.12.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
24.09.2022
Bakute Anda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
15.10.2022
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
29.10.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
05.11.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
12.11.2022
Lagzdiņš Ainis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
26.11.2022
Celms Armands
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 VidZ5034 Ilgtspējīga resursu apsaimniekošana A Lekcija
09.09.2022-25.11.2022
Valujeva Kristīne
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi5056 Teritoriju attīstība un plānošana A Lekcija
02.12.2022
09.12.2022
16.12.2022
23.12.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5056 Teritoriju attīstība un plānošana A Lekcija
10.09.2022
17.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
22.10.2022
03.12.2022
10.12.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
24.09.2022
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
15.10.2022
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
29.10.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
05.11.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
12.11.2022
Ratkevičs Aivars
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
26.11.2022
Celms Armands
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 VidZ5034 Ilgtspējīga resursu apsaimniekošana A Lekcija
09.09.2022-25.11.2022
Valujeva Kristīne
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi5056 Teritoriju attīstība un plānošana A Lekcija
02.12.2022
09.12.2022
16.12.2022
23.12.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5056 Teritoriju attīstība un plānošana A Lekcija
10.09.2022
17.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
22.10.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
24.09.2022
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
15.10.2022
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
29.10.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
05.11.2022
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
12.11.2022
Ratkevičs Aivars
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
26.11.2022
Celms Armands
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 VidZ5034 Ilgtspējīga resursu apsaimniekošana A Lekcija
09.09.2022-25.11.2022
Valujeva Kristīne
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi5056 Teritoriju attīstība un plānošana A Lekcija
02.12.2022
09.12.2022
16.12.2022
23.12.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5056 Teritoriju attīstība un plānošana A Lekcija
10.09.2022
17.09.2022
01.10.2022
08.10.2022
22.10.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
29.10.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
26.11.2022
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
10.12.2022
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
23.09.2022
30.09.2022
07.10.2022
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
25.11.2022
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
24.09.2022
Silabriedis Gunārs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
15.10.2022
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
12.11.2022
Silabriedis Gunārs
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
26.11.2022
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
10.12.2022
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
18.30-19.15 VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
25.11.2022
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
24.09.2022
Silabriedis Gunārs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
15.10.2022
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
12.11.2022
Silabriedis Gunārs
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
26.11.2022
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
19.30-20.15 VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
25.11.2022
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
20.30-21.15 VidZ5031 Zinātniskās aktualitātes A Lekcija
25.11.2022
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19