Atpakaļ

G0703 Veterinārmedicīna Otrā cikla profesionālā
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem. 11-sem.
Visas grupas 1 2 3 4-EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Vete1001 Latīņu valoda I Bv Seminārs
1 gr.
05.09.2022-13.11.2022
Gorbačevska Dace
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Fizi1011 Fizika Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Mancēviča Lauma
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.2 grupa
Aļbovs Marks, Mancēviča Lauma
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
05.09.2022-01.10.2022
1.2.1 grupa
Ārne Astra
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
09.30-10.15 Vete1001 Latīņu valoda I Bv Seminārs
1 gr.
05.09.2022-13.11.2022
Gorbačevska Dace
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Fizi1011 Fizika Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Pētersons Gunārs, Plivča Alma
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.2 grupa
Aļbovs Marks, Mancēviča Lauma
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
05.09.2022-01.10.2022
1.2.1 grupa
Ārne Astra
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
10.30-11.15 Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
1 gr.
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Pētersons Gunārs, Plivča Alma
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.2 grupa
Aļbovs Marks, Mancēviča Lauma
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
05.09.2022-01.10.2022
1.2.1 grupa
Ārne Astra
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
11.30-12.15 Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
Straupe Inga
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
1 gr.
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Pētersons Gunārs, Plivča Alma
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
01.10.2022-25.12.2022
1.2.1 grupa
Aļbovs Marks
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
05.09.2022-01.10.2022
1.2.2
Ārne Astra
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
12.30-13.15 Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
05.09.2022-30.10.2022
Ozola Baiba
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
31.10.2022-25.12.2022
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
1 gr.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
1 gr.
05.09.2022-30.10.2022
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
1 gr.
31.10.2022-25.12.2022
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
01.10.2022-25.12.2022
1.2.1 grupa
Aļbovs Marks
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
05.09.2022-01.10.2022
1.2.2
Ārne Astra
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
13.30-14.15 Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
05.09.2022-30.10.2022
Ozola Baiba
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
31.10.2022-25.12.2022
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
1 gr.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
1 gr.
05.09.2022-30.10.2022
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
1 gr.
31.10.2022-25.12.2022
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
01.10.2022-25.12.2022
1.2.1 grupa
Aļbovs Marks
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
05.09.2022-01.10.2022
1.2.2
Ārne Astra
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
14.30-15.15 Fizi1011 Fizika Bv Lab.darbi
1 gr.
Gavare Zanda, Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
05.09.2022-27.11.2022
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
01.10.2022-25.12.2022
1.2.2 grupa
Aļbovs Marks
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
15.30-16.15 Vete1004 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.
Medne Ruta
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
05.09.2022-27.11.2022
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
01.10.2022-25.12.2022
1.2.2 grupa
Aļbovs Marks
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
16.30-17.15 Vete1004 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
12 nedēļas
Medne Ruta
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
01.10.2022-25.12.2022
1.2.2 grupa
Aļbovs Marks
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
17.30-18.15 Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1 grupa
Tone Sandra
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
18.30-19.15 Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1 grupa
Tone Sandra
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
19.30-20.15 Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1 grupa
Tone Sandra
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8