Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Ievads pārtikas rūpniecībā (prakse) 30.05.2022.- 17.06.2022.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ķīmi1010 Organiskā ķīmija I Bt Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1010 Organiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
31.01.2022-08.05.2022
Kreicbergs Viesturs, Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate4020 Matemātika II Bt Lab.darbi
14.02.2022-10.04.2022
1.1.
Strupule Liene
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate4020 Matemātika II Bt Prakt.darbi
31.01.2022-08.05.2022
Strupule Liene
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo2039 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
31.01.2022-13.03.2022
Gode Ina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Fizi2016 Fizika Bt Lekcija
14.02.2022-08.05.2022
Gavare Zanda
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1010 Organiskā ķīmija I Bt Lekcija
31.01.2022-13.02.2022
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2016 Fizika Bt Prakt.darbi
31.01.2022-08.05.2022
Gavare Zanda
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate4020 Matemātika II Bt Lab.darbi
14.02.2022-10.04.2022
1.2.
Strupule Liene
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate4020 Matemātika II Bt Prakt.darbi
31.01.2022-08.05.2022
Strupule Liene
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo2039 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
31.01.2022-13.03.2022
Gode Ina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 InfT1002 Informātika II Bt Lekcija
25.04.2022-08.05.2022
Vronska Nataļja
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Fizi2016 Fizika Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Gavare Zanda
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2016 Fizika Bt Prakt.darbi
31.01.2022-13.02.2022
Gavare Zanda
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2016 Fizika Bt Lab.darbi
28.02.2022-13.03.2022
Gross Uldis, Gajevskis Antons
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo2039 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
31.01.2022-13.03.2022
Gode Ina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 InfT1002 Informātika II Bt Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Vronska Nataļja
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2016 Fizika Bt Lab.darbi
31.01.2022-08.05.2022
Gross Uldis, Gajevskis Antons
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lekcija
31.01.2022-13.02.2022
Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo2039 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
31.01.2022-13.03.2022
Gode Ina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 InfT1002 Informātika II Bt Prakt.darbi
31.01.2022-08.05.2022
1.2.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4003 Inženiergrafika II Bt Lab.darbi
31.01.2022-24.04.2022
1.1.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4020 Matemātika II Bt Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo2039 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
31.01.2022-08.05.2022
Dūma Māra, Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 InfT1002 Informātika II Bt Prakt.darbi
2.ned.-31.01.2022-27.02.2022
1.2.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4003 Inženiergrafika II Bt Lab.darbi
31.01.2022-24.04.2022
1.1.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4020 Matemātika II Bt Lekcija
31.01.2022-13.02.2022
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4020 Matemātika II Bt Prakt.darbi
14.02.2022-13.03.2022
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo2039 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
31.01.2022-08.05.2022
Dūma Māra, Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 InfT1002 Informātika II Bt Prakt.darbi
31.01.2022-08.05.2022
1.1.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4003 Inženiergrafika II Bt Lab.darbi
31.01.2022-24.04.2022
1.2.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
31.01.2022-08.05.2022
Dūma Māra, Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 InfT1002 Informātika II Bt Prakt.darbi
2.ned.-31.01.2022-27.02.2022
1.1.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4003 Inženiergrafika II Bt Lab.darbi
31.01.2022-24.04.2022
1.2.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
1.ned.
Dūma Māra, Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2