Atpakaļ

G0419 Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas apakšprog. KokMet-Koka un metāla tehnoloģijas un dizains Tekstils-Amatnieciskās tekstila tehnoloģijas un dizains
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MatZ2042 Tekstilmateriālu krāsošana un apdare Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.02.2022
lekc./pr.d.
Jēkabsone Jeļena
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ4017 Šūšanas tehnoloģija un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ4017 Šūšanas tehnoloģija un dizains Bp Lab.darbi
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT3038 IT dizainā III Bp Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Vronska Nataļja
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MatZ2042 Tekstilmateriālu krāsošana un apdare Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
07.02.2022-13.03.2022
lekc./pr.d.
Jēkabsone Jeļena
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ4017 Šūšanas tehnoloģija un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ4017 Šūšanas tehnoloģija un dizains Bp Lab.darbi
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT3038 IT dizainā III Bp Lab.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Tekst.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Vugule Kristīne
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
MatZ4017 Šūšanas tehnoloģija un dizains Bp Lab.darbi
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ4017 Šūšanas tehnoloģija un dizains Bp Lab.darbi
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT3038 IT dizainā III Bp Lab.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Tekst.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lab.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Vugule Kristīne
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
MatZ4017 Šūšanas tehnoloģija un dizains Bp Lab.darbi
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ4017 Šūšanas tehnoloģija un dizains Bp Lab.darbi
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT3038 IT dizainā III Bp Lab.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Tekst.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lab.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Vugule Kristīne
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
MatZ4017 Šūšanas tehnoloģija un dizains Bp Lab.darbi
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ4017 Šūšanas tehnoloģija un dizains Bp Lab.darbi
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lab.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Vugule Kristīne
19. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
InfT3038 IT dizainā III Bp Lab.darbi
31.01.2022-27.03.2022
KokMet.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 MatZ2042 Tekstilmateriālu krāsošana un apdare Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
lekc./pr.d.
Pčolka Liene
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT3038 IT dizainā III Bp Lab.darbi
31.01.2022-27.03.2022
KokMet.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2042 Tekstilmateriālu krāsošana un apdare Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
lekc./pr.d.
Līce-Zikmane Iveta
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 MatZ2042 Tekstilmateriālu krāsošana un apdare Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
lekc./pr.d.
Pčolka Liene
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT3038 IT dizainā III Bp Lab.darbi
31.01.2022-27.03.2022
KokMet.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2042 Tekstilmateriālu krāsošana un apdare Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
lekc./pr.d.
Līce-Zikmane Iveta
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 MatZ2042 Tekstilmateriālu krāsošana un apdare Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
31.01.2022-20.03.2022
lekc./pr.d.
Līce-Zikmane Iveta
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5