Atpakaļ

G0323 Būvniecība [nekl] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
28.02.2022
07.03.2022
14.03.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
09.03.2022
Buiķis Valentīns
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4022 Būvniecības vadīšana un organizēšana I Bp Lekcija
02.03.2022
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
04.03.2022
Buiķis Valentīns
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
11.03.2022
18.03.2022
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
28.02.2022
07.03.2022
14.03.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
09.03.2022
Buiķis Valentīns
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4022 Būvniecības vadīšana un organizēšana I Bp Lekcija
02.03.2022
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lekcija
03.03.2022
17.03.2022
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
04.03.2022
Buiķis Valentīns
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
11.03.2022
18.03.2022
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
28.02.2022
07.03.2022
14.03.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
09.03.2022
Buiķis Valentīns
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3016 Būvdarbu procesi Bp Lekcija
02.03.2022
16.03.2022
Šteinerts Andris
121. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lekcija
03.03.2022
17.03.2022
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
04.03.2022
Buiķis Valentīns
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
11.03.2022
18.03.2022
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
28.02.2022
07.03.2022
14.03.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
09.03.2022
Buiķis Valentīns
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3016 Būvdarbu procesi Bp Lekcija
02.03.2022
16.03.2022
Šteinerts Andris
121. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3016 Būvdarbu procesi Bp Lekcija
10.03.2022
Šteinerts Andris
121. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lekcija
03.03.2022
17.03.2022
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
04.03.2022
Buiķis Valentīns
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
11.03.2022
18.03.2022
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
09.03.2022
Buiķis Valentīns
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
16.03.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lekcija
03.03.2022
10.03.2022
17.03.2022
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
04.03.2022
Buiķis Valentīns
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ4022 Būvniecības vadīšana un organizēšana I Bp Lekcija
28.02.2022
07.03.2022
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3016 Būvdarbu procesi Bp Lekcija
14.03.2022
Šteinerts Andris
121. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
09.03.2022
Buiķis Valentīns
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
02.03.2022
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
16.03.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lekcija
10.03.2022
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4022 Būvniecības vadīšana un organizēšana I Bp Lekcija
17.03.2022
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
04.03.2022
Buiķis Valentīns
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lekcija
11.03.2022

302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ4022 Būvniecības vadīšana un organizēšana I Bp Lekcija
28.02.2022
07.03.2022
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
09.03.2022
Buiķis Valentīns
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
02.03.2022
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
16.03.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
03.03.2022
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lekcija
10.03.2022
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4022 Būvniecības vadīšana un organizēšana I Bp Lekcija
17.03.2022
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
04.03.2022
Buiķis Valentīns
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lekcija
11.03.2022

302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ4022 Būvniecības vadīšana un organizēšana I Bp Lekcija
28.02.2022
07.03.2022
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
09.03.2022
Buiķis Valentīns
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
02.03.2022
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
16.03.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
03.03.2022
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lekcija
10.03.2022
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4022 Būvniecības vadīšana un organizēšana I Bp Lekcija
17.03.2022
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
04.03.2022
Buiķis Valentīns
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lekcija
11.03.2022

302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ4022 Būvniecības vadīšana un organizēšana I Bp Lekcija
28.02.2022
07.03.2022
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
02.03.2022
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
03.03.2022
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lekcija
11.03.2022

302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 BūvZ4022 Būvniecības vadīšana un organizēšana I Bp Lekcija
28.02.2022
07.03.2022
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
18.30-19.15 BūvZ4022 Būvniecības vadīšana un organizēšana I Bp Lekcija
28.02.2022
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19