Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
14.09.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
12.10.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
26.10.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
02.11.2019
23.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
30.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
05.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
19.10.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
28.09.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
14.09.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
12.10.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
26.10.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Eksāmens
07.12.2019
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
02.11.2019
23.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
30.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
05.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
19.10.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
28.09.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
14.09.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
12.10.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
26.10.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Eksāmens
07.12.2019
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
02.11.2019
23.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
30.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
05.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
19.10.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
28.09.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
14.09.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
12.10.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
26.10.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
30.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
05.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
19.10.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
28.09.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon2122 Statistika A Lekcija
04.10.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
14.09.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
12.10.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
09.11.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
23.11.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
26.10.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
30.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
28.09.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
11.10.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
15.11.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
22.11.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
13.09.2019
18.10.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
29.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
25.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Eksāmens
01.11.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
27.09.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
04.10.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
20.09.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
14.09.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
09.11.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
23.11.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
26.10.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
12.10.2019
Vītiņa Anda, Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
11.10.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
15.11.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
22.11.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
13.09.2019
18.10.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
29.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
25.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Eksāmens
01.11.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
27.09.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
04.10.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
20.09.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
23.11.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
26.10.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
12.10.2019
Vītiņa Anda, Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
11.10.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
01.11.2019
15.11.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
22.11.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
13.09.2019
18.10.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
20.09.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
29.11.2019
lekc./pr.d.
Muška Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Eksāmens
06.12.2019
Muška Aina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
25.10.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
27.09.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
04.10.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
23.11.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
13.09.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Eksāmens
22.11.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
25.10.2019
01.11.2019
29.11.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
11.10.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
20.09.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
18.10.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
27.09.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
13.09.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Eksāmens
22.11.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
20.09.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
25.10.2019
01.11.2019
29.11.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
11.10.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
18.10.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
27.09.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
13.09.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
20.09.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
25.10.2019
01.11.2019
29.11.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
11.10.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
18.10.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
27.09.2019
Jurevica Aija, Vītiņa Anda
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
13.09.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
08.11.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
20.09.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
25.10.2019
leks./pr.d.
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
11.10.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
18.10.2019
G0112(NLN)

Vītiņa Anda
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18