Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
09.11.2019
G0112(NLN)

Cīrule Simona
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
28.09.2019
Dobele Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
19.10.2019
Jurevica Aija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Ieskaite ar atzīmi
23.11.2019
Jurevica Aija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
12.10.2019
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
Sivicka Irina
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
30.11.2019
lekc./pr.d.
Dāboliņa Jolanta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
09.11.2019
G0112(NLN)

Cīrule Simona
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
28.09.2019
Dobele Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
19.10.2019
Jurevica Aija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Ieskaite ar atzīmi
23.11.2019
Jurevica Aija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
12.10.2019
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
Sivicka Irina
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
30.11.2019
lekc./pr.d.
Dāboliņa Jolanta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
21.09.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
28.09.2019
Dobele Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
19.10.2019
Jurevica Aija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
12.10.2019
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
Sivicka Irina
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Dāboliņa Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
30.11.2019
lekc./pr.d.
Dāboliņa Jolanta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
21.09.2019
19.10.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
28.09.2019
Dobele Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
05.10.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
30.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
12.10.2019
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
02.11.2019
lekc./pr.d.
Sivicka Irina
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Dāboliņa Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
01.11.2019
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
22.11.2019
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
12.10.2019
G0112(NLN)

Cīrule Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
21.09.2019
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
30.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
28.09.2019
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Dāboliņa Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Prakt.darbi
02.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
20.09.2019
Dobele Aina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
01.11.2019
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
22.11.2019
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
15.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
06.12.2019
lekc./pr.d.
Dāboliņa Jolanta
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Prakt.darbi
18.10.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
12.10.2019
G0112(NLN)

Cīrule Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
21.09.2019
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
30.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
28.09.2019
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
23.11.2019
lekc./pr.d.
Dāboliņa Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Prakt.darbi
02.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
11.10.2019
25.10.2019
22.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Ieskaite ar atzīmi
29.11.2019
.
G0123(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
20.09.2019
Dobele Aina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
01.11.2019
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
27.09.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
15.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
06.12.2019
lekc./pr.d.
Dāboliņa Jolanta
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Prakt.darbi
18.10.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
12.10.2019
G0112(NLN)

Cīrule Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
19.10.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
30.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
28.09.2019
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Prakt.darbi
02.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
11.10.2019
25.10.2019
22.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Ieskaite ar atzīmi
29.11.2019
.
G0123(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
27.09.2019
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
08.11.2019
Jurevica Aija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
01.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
06.12.2019
lekc./pr.d.
Dāboliņa Jolanta
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
20.09.2019
Dobele Aina
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Prakt.darbi
18.10.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Ieskaite ar atzīmi
15.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Ieskaite ar atzīmi
19.10.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
09.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Filz1025 Filozofija A Lekcija
28.09.2019
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
16.11.2019
lekc./pr.d.
Dāboliņa Jolanta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Prakt.darbi
02.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
04.10.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
11.10.2019
25.10.2019
22.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
27.09.2019
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
08.11.2019
Jurevica Aija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
01.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
29.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
06.12.2019
lekc./pr.d.
Dāboliņa Jolanta
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Eksāmens
13.12.2019
lekc./pr.d.
Dāboliņa Jolanta
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
20.09.2019
Dobele Aina
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Prakt.darbi
18.10.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Ieskaite ar atzīmi
15.11.2019
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
27.09.2019
G0112(NLN)

Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
11.10.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
04.10.2019
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
25.10.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
01.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
29.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Eksāmens
06.12.2019
Kizika Baiba
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
18.10.2019
08.11.2019
15.11.2019
lekc./pr.d.
Sivicka Irina
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
27.09.2019
G0112(NLN)

Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
11.10.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
04.10.2019
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
25.10.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
01.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
29.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Eksāmens
06.12.2019
Kizika Baiba
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
18.10.2019
08.11.2019
15.11.2019
lekc./pr.d.
Sivicka Irina
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
19.30-20.15 VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
27.09.2019
G0112(NLN)

Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
11.10.2019
lekc./pr.d.
G0123(NLN)

Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
25.10.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
29.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
18.10.2019
08.11.2019
15.11.2019
lekc./pr.d.
Sivicka Irina
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
20.30-21.15 Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
22.11.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
20.09.2019
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ1004 Lauksaimniecisko procesu organizācija A Lekcija
18.10.2019
08.11.2019
15.11.2019
lekc./pr.d.
Sivicka Irina
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2