Atpakaļ

G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi] Bakalaura
Pilna laika
2-sem. 6-sem.
Visas grupas 1 3-EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Soci2002 Pilsētas socioloģija B Lekcija
1 gr.
04.02.2019-17.03.2019
Bite Dina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ1019 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
Kirila Kitija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ1016 Stresa un laika menedžments B Lekcija
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
Kirila Kitija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Soci2002 Pilsētas socioloģija B Lekcija
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
Bite Dina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ1019 Dokumentu pārvaldība B Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-07.04.2019
Kirila Kitija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ1016 Stresa un laika menedžments B Seminārs
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
Kirila Kitija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ3032 Projektu vadīšana B Lekcija
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
Miltoviča Baiba
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ1019 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
lekc./pr.d.
Kirila Kitija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ1016 Stresa un laika menedžments B Lekcija
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
lekc./sem.
Kirila Kitija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VadZ3032 Projektu vadīšana B Seminārs
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
Miltoviča Baiba
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2002 Pilsētas socioloģija B Seminārs
1 gr.
04.03.2019-14.04.2019
Bite Dina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1019 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
1 gr.
04.02.2019-17.02.2019
lekc./pr.d.
Kirila Kitija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1016 Stresa un laika menedžments B Lekcija
1 gr.
18.02.2019-03.03.2019
lekc./sem.
Millere Jolanta, Kirila Kitija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ3032 Projektu vadīšana B Lekcija
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
lekc./sem.
Miltoviča Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2002 Pilsētas socioloģija B Seminārs
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
Bite Dina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2014 Ģimenes socioloģija B Lekcija
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
Grīnfelde Anda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 VadZ3032 Projektu vadīšana B Lekcija
1 gr.
04.02.2019-17.02.2019
lekc./sem.
Miltoviča Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2014 Ģimenes socioloģija B Seminārs
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
Grīnfelde Anda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Soci2014 Ģimenes socioloģija B Lekcija
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Soci2014 Ģimenes socioloģija B Lekcija
1 gr.
04.02.2019-17.02.2019
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2