Atpakaļ

G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi] Bakalaura
Pilna laika
2-sem. 6-sem.
Visas grupas 1 3-EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Soci2014 Ģimenes socioloģija B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-28.02.2019
01.04.2019-14.04.2019
lekc./sem.
Paula Līga
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ1016 Stresa un laika menedžments B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-14.04.2019
lekc./sem.
Millere Jolanta
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Soci2014 Ģimenes socioloģija B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-28.02.2019
01.04.2019-14.04.2019
lekc./sem.
Paula Līga
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ1016 Stresa un laika menedžments B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-14.04.2019
lekc./sem.
Millere Jolanta
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ4075 Tūrisma pārvaldes attīstība C Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-14.04.2019
Kaufmane Dace, Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ1016 Stresa un laika menedžments B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-14.04.2019
lekc./sem.
Millere Jolanta
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VadZ4075 Tūrisma pārvaldes attīstība C Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-14.04.2019
Kaufmane Dace, Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ4075 Tūrisma pārvaldes attīstība C Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-14.04.2019
Kaufmane Dace, Krūzmētra Ženija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ3032 Projektu vadīšana B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-14.04.2019
lekc./sem. 285.kab.. pilī
Miltoviča Baiba
VadZ1019 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-14.04.2019
Kirila Kitija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ3032 Projektu vadīšana B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-14.04.2019
lekc./sem. 285.kab.. pilī
Miltoviča Baiba
VadZ1019 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-14.04.2019
Kirila Kitija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2014 Ģimenes socioloģija B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-28.02.2019
01.04.2019-14.04.2019
lekc./sem.
Paula Līga
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ3032 Projektu vadīšana B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-14.04.2019
lekc./sem. 285.kab.. pilī
Miltoviča Baiba
VadZ1019 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-14.04.2019
Kirila Kitija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2014 Ģimenes socioloģija B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-28.02.2019
01.04.2019-14.04.2019
lekc./sem.
Paula Līga
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Soci2002 Pilsētas socioloģija B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-14.04.2019
Bite Dina
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2014 Ģimenes socioloģija B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-28.02.2019
01.04.2019-14.04.2019
lekc./sem.
Paula Līga
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Soci2002 Pilsētas socioloģija B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-14.04.2019
Bite Dina
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Soci2002 Pilsētas socioloģija B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-14.04.2019
Bite Dina
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Soci2002 Pilsētas socioloģija B Lekcija
3-EN gr.
11.02.2019-14.04.2019
Bite Dina
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18