Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas grupas 1g 2g 6-EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
Lekc./sem. Kopā ar EN 1.sem.
Vintere Anna, Āboltiņš Aivars
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Lekcija
6-EN gr.
15.04.2019-05.05.2019
Lekc./sem. Kopā ar EN 1.sem.
Āboltiņš Aivars, Vintere Anna
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
Kopā ar EN 1.sem.
Leibus Inguna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
Kopā ar EN 1.sem.
Leibus Inguna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Valo1046 Angļu valoda ekonomistiem I A Prakt.darbi
1g, 6-EN gr.
Kopā ar EN 1.sem.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon2109 Makroekonomika A Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
kopā ar EN 1.sem.
Polovko Svetlana
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Lekcija
6-EN gr.
15.04.2019-05.05.2019
Lekc./sem. Kopā ar EN 1.sem.
Vintere Anna, Āboltiņš Aivars
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
Kopā ar EN 1.sem.
Leibus Inguna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
Kopā ar EN 1.sem.
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2109 Makroekonomika A Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
kopā ar EN 1.sem.
Polovko Svetlana
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Lekcija
6-EN gr.
15.04.2019-05.05.2019
Lekc./sem. Kopā ar EN 1.sem.
Āboltiņš Aivars, Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Prakt.darbi
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
Kopā ar EN 1.sem.
Leibus Inguna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
Kopā ar EN 1.sem.
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
SpoZ1002 Sports II C Prakt.darbi
G0112(PLK)

Markevics Māris, Ozola Inta, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Ekon2109 Makroekonomika A Prakt.darbi
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
kopā ar EN 1.sem.
Polovko Svetlana
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-14.04.2019
Kopā ar EN 1.sem. 201.aud.
Perkune Linda
13.30-14.15 SpoZ1002 Sports II C Prakt.darbi
G0112(PLK)

Markevics Māris, Ozola Inta, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Ekon2109 Makroekonomika A Prakt.darbi
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
kopā ar EN 1.sem.
Polovko Svetlana
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
Kopā ar EN 1.sem.
Popluga Dina
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2131 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-14.04.2019
Kopā ar EN 1.sem. 201.aud.
Perkune Linda
14.30-15.15 Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
Kopā ar EN 1.sem.
Popluga Dina
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Valo2050 Angļu valoda ekonomistiem II A Seminārs
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
Kopā ar EN 1.sem.
Horgan Joseph Jack
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1053 Latviešu valoda I C Seminārs
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
tikai 1.sem.
Līce-Zikmane Iveta
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo2056 Latviešu valoda II C Seminārs
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
tikai 2.sem.
Līce-Zikmane Iveta
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Seminārs
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
Kopā ar EN 1.sem.
Popluga Dina
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Valo2050 Angļu valoda ekonomistiem II A Seminārs
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
Kopā ar EN 1.sem.
Horgan Joseph Jack
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1053 Latviešu valoda I C Seminārs
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
tikai 1.sem.
Līce-Zikmane Iveta
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo2056 Latviešu valoda II C Seminārs
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
tikai 2.sem.
Līce-Zikmane Iveta
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Seminārs
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
Kopā ar EN 1.sem.
Popluga Dina
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18