Atpakaļ

G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Arhi2060 Vides objekti I B Lekcija
27.11.2017-26.12.2017
lekc./pr.d.
Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2060 Vides objekti I B Lekcija
30.10.2017-26.12.2017
lekc./pr.d.
Īle Una
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0327(PLK)
G0311(PLK)
G0307(PLK)

Cīrule Marina, Šillere Līvija, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ2001 Sports III Bb Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
G0327(PLK)
G0311(PLK)
G0307(PLK)

Alksne Inta, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Šillere Līvija, Cīrule Marina
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
06.09.2017
13.09.2017
20.09.2017
27.09.2017
04.10.2017
01.11.2017
08.11.2017
15.11.2017
06.12.2017
13.12.2017
20.12.2017
lekc./lab.d.
Rubene Silvija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
11.10.2017
18.10.2017
Markova Madara
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
25.10.2017
Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
13.09.2017
27.09.2017
20.12.2017
lekc./lab.d.
Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
20.09.2017
04.10.2017
08.11.2017
15.11.2017
06.12.2017
13.12.2017
Kalniņa Anna
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
22.11.2017
29.11.2017
lekc./lab.d.
Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
07.09.2017
14.09.2017
05.10.2017
02.11.2017
21.12.2017
lek./lab.d.
Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
14.09.2017
05.10.2017
26.10.2017
09.11.2017-07.12.2017
21.12.2017
lek./lab.d.
Kalniņa Anna
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
21.09.2017
28.09.2017
14.12.2017
lek./lab.d.
Zigmunde Daiga
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
28.09.2017
07.12.2017
14.12.2017
lek./lab.d.
Katlapa Anna
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
09.10.2017-29.10.2017
06.11.2017-03.12.2017
lek./lab.d.
Vugule Kristīne
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Prakt.darbi
04.09.2017-29.10.2017
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Arhi2062 Apstādījumi B Lekcija
04.09.2017
18.09.2017
25.09.2017
lekc./lab.d.
Rubene Silvija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2060 Vides objekti I B Lekcija
27.11.2017-26.12.2017
lekc./pr.d.
Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2062 Apstādījumi B Lekcija
11.09.2017
02.10.2017
09.10.2017
16.10.2017
23.10.2017
lekc./lab.d.
Bērziņa Antra
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2060 Vides objekti I B Lekcija
30.10.2017-26.12.2017
lekc./pr.d.
Īle Una
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0327(PLK)
G0311(PLK)
G0307(PLK)

Cīrule Marina, Šillere Līvija, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ2001 Sports III Bb Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
G0327(PLK)
G0311(PLK)
G0307(PLK)

Alksne Inta, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Šillere Līvija, Cīrule Marina
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
06.09.2017
13.09.2017
20.09.2017
27.09.2017
04.10.2017
01.11.2017
08.11.2017
15.11.2017
29.11.2017
06.12.2017
13.12.2017
20.12.2017
lekc./lab.d.
Rubene Silvija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
11.10.2017
18.10.2017
Markova Madara
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
25.10.2017
Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
13.09.2017
27.09.2017
20.12.2017
lekc./lab.d.
Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
20.09.2017
04.10.2017
01.11.2017
08.11.2017
15.11.2017
06.12.2017
13.12.2017
Kalniņa Anna
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
22.11.2017
29.11.2017
lekc./lab.d.
Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
07.09.2017
14.09.2017
05.10.2017
02.11.2017
lek./lab.d.
Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
14.09.2017
05.10.2017
26.10.2017
09.11.2017-07.12.2017
21.12.2017
lek./lab.d.
Kalniņa Anna
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
21.09.2017
28.09.2017
14.12.2017
21.12.2017
lek./lab.d.
Zigmunde Daiga
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
28.09.2017
19.10.2017
07.12.2017
14.12.2017
lek./lab.d.
Katlapa Anna
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
09.10.2017-29.10.2017
06.11.2017-03.12.2017
lek./lab.d.
Vugule Kristīne
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Lab.darbi
04.09.2017-29.10.2017
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Arhi2062 Apstādījumi B Lekcija
04.09.2017
18.09.2017
25.09.2017
lekc./lab.d.
Rubene Silvija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2060 Vides objekti I B Lekcija
27.11.2017-26.12.2017
lekc./pr.d.
Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2062 Apstādījumi B Lekcija
11.09.2017
02.10.2017
09.10.2017
16.10.2017
23.10.2017
lekc./lab.d.
Bērziņa Antra
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2060 Vides objekti I B Lekcija
30.10.2017-26.12.2017
lekc./pr.d.
Īle Una
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
06.09.2017
13.09.2017
20.09.2017
27.09.2017
04.10.2017
11.10.2017
18.10.2017
01.11.2017
08.11.2017
15.11.2017
29.11.2017
06.12.2017
13.12.2017
lekc./lab.d.
Rubene Silvija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
25.10.2017
Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
13.09.2017
27.09.2017
lekc./lab.d.
Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
20.09.2017
04.10.2017
11.10.2017
18.10.2017
01.11.2017
08.11.2017
15.11.2017
22.11.2017
06.12.2017
13.12.2017
20.12.2017
Kalniņa Anna
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
22.11.2017
29.11.2017
20.12.2017
lekc./lab.d.
Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
07.09.2017
14.09.2017
05.10.2017
02.11.2017
lek./lab.d.
Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
07.09.2017
14.09.2017
05.10.2017
26.10.2017
09.11.2017-07.12.2017
21.12.2017
lek./lab.d.
Kalniņa Anna
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
21.09.2017
28.09.2017
14.12.2017
lek./lab.d.
Zigmunde Daiga
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
28.09.2017
12.10.2017
19.10.2017
07.12.2017
14.12.2017
21.12.2017
lek./lab.d.
Katlapa Anna
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
09.10.2017-29.10.2017
06.11.2017-03.12.2017
21.12.2017
lek./lab.d.
Vugule Kristīne
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Lagzdiņš Ainis
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Arhi2062 Apstādījumi B Lekcija
04.09.2017
25.09.2017
lekc./lab.d.
Rubene Silvija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2060 Vides objekti I B Lekcija
27.11.2017-26.12.2017
lekc./pr.d.
Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2062 Apstādījumi B Lekcija
11.09.2017
18.09.2017
02.10.2017
09.10.2017
16.10.2017
23.10.2017
lekc./lab.d.
Bērziņa Antra
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2060 Vides objekti I B Lekcija
30.10.2017-26.12.2017
lekc./pr.d.
Īle Una
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2064 Digitālie rīki ainavu projektos III A Lekcija
18.09.2017-12.11.2017
lekc./lab.d.
Mengots Artūrs
31. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2064 Digitālie rīki ainavu projektos III A Lekcija
05.09.2017
12.09.2017
lekc./lab.d.
Markova Madara
31. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2064 Digitālie rīki ainavu projektos III A Lekcija
14.11.2017
20.11.2017-26.12.2017
lekc./lab.d.
Vugule Kristīne
31. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
13.09.2017
20.09.2017
04.10.2017
11.10.2017
18.10.2017
25.10.2017
01.11.2017
08.11.2017
15.11.2017
29.11.2017
06.12.2017
13.12.2017
lekc./lab.d.
Rubene Silvija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
06.09.2017
13.09.2017
27.09.2017
lekc./lab.d.
Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
20.09.2017
27.09.2017
04.10.2017
11.10.2017
18.10.2017
25.10.2017
01.11.2017
08.11.2017
15.11.2017
22.11.2017
06.12.2017
13.12.2017
20.12.2017
Kalniņa Anna
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
22.11.2017
29.11.2017
20.12.2017
lekc./lab.d.
Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
07.09.2017
14.09.2017
05.10.2017
02.11.2017
lek./lab.d.
Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
07.09.2017
14.09.2017
05.10.2017
26.10.2017
09.11.2017-07.12.2017
lek./lab.d.
Kalniņa Anna
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
21.09.2017
28.09.2017
14.12.2017
lek./lab.d.
Zigmunde Daiga
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
21.09.2017
28.09.2017
12.10.2017
19.10.2017
07.12.2017
14.12.2017
21.12.2017
lek./lab.d.
Katlapa Anna
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2067 Dabas teritorijas A Lekcija
09.10.2017-29.10.2017
06.11.2017-03.12.2017
lek./lab.d.
Vugule Kristīne
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas B Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Lagzdiņš Ainis
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Arhi2062 Apstādījumi B Lekcija
04.09.2017
18.09.2017
25.09.2017
02.10.2017
09.10.2017
16.10.2017
lekc./lab.d.
Bērziņa Antra
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2064 Digitālie rīki ainavu projektos III A Lekcija
12.09.2017
18.09.2017-12.11.2017
14.11.2017
lekc./lab.d.
Mengots Artūrs
31. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2064 Digitālie rīki ainavu projektos III A Lekcija
05.09.2017
lekc./lab.d.
Markova Madara
31. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2064 Digitālie rīki ainavu projektos III A Lekcija
20.11.2017-26.12.2017
lekc./lab.d.
Vugule Kristīne
31. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
13.09.2017
20.09.2017
04.10.2017
11.10.2017
18.10.2017
25.10.2017
01.11.2017
08.11.2017
15.11.2017
29.11.2017
06.12.2017
13.12.2017
lekc./lab.d.
Rubene Silvija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
06.09.2017
13.09.2017
27.09.2017
lekc./lab.d.
Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
27.09.2017
04.10.2017
11.10.2017
18.10.2017
25.10.2017
01.11.2017
08.11.2017
15.11.2017
22.11.2017
06.12.2017
13.12.2017
20.12.2017
Kalniņa Anna
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2068 Parki un skvēri A Lekcija
22.11.2017
29.11.2017
20.12.2017
lekc./lab.d.
Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
13.30-14.15 Arhi2062 Apstādījumi B Lekcija
04.09.2017
25.09.2017
lekc./lab.d.
Bērziņa Antra
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2064 Digitālie rīki ainavu projektos III A Lekcija
12.09.2017
18.09.2017-12.11.2017
14.11.2017
lekc./lab.d.
Mengots Artūrs
31. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2064 Digitālie rīki ainavu projektos III A Lekcija
05.09.2017
lekc./lab.d.
Markova Madara
31. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22

Arhi2064 Digitālie rīki ainavu projektos III A Lekcija
20.11.2017-26.12.2017
lekc./lab.d.
Vugule Kristīne
31. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
ValoP304 Profesionālā angļu valoda II A Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Svika Diana
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 Arhi2073 Ainavu arhitektūras projektu grafika II A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
lekc./lab.d.
Vugule Kristīne, Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2070 Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture II A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
lekc./lab.d.
Rubene Silvija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
ValoP304 Profesionālā angļu valoda II A Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Svika Diana
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 Arhi2073 Ainavu arhitektūras projektu grafika II A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
lekc./lab.d.
Vugule Kristīne, Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi2070 Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture II A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
lekc./lab.d.
Rubene Silvija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
16.30-17.15 Arhi2070 Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture II A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
lekc./lab.d.
Rubene Silvija
20. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22