Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours LauZ4187
Crédits 3
ECTS points du crédit 4.50
La quantité totale d'heures en classe 120
Nombre de conferences 24
Nombre des travaux du laboratoire 24
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 72
Date de l'approbation du cours 28/11/2011
 
Auteurs du cours
, Jānis Palabinskis

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola redakcijā. Rīga: Zvaigzne, 1993. 414 lpp.
2. Boruks u.c. Graudi: daudzumi, izmaksas, cenas. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs, 1999. 201 lpp.
3. Kažotnieks J.. Arkli un aršana. Ozolnieki: LKIAC, 1998. 32 lpp. 4. Pinnis U., Kažotnieks J.. Sējmašīnas. Ozolnieki: LKIAC, 1999. 30 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Kronbergs Ē., Kažotnieks J.. Lauka smidzinātāji un to darbība. Ozolnieki: LKIAC, 1999 1997. 31 lpp. 2. Priekulis J., Tilaks S., Ziemelis J. Lopkopības mehanizācija. Rīga: Zvaigzne, 1992. 377 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.