Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса LauZ4187
Кредитные пункты 3
Кредитные пункты ECTS 4.50
Общее количество часов 120
Kоличество часов лекций 24
æоличество лабораторных работ 24
Количество часов самостоятельной работы студента 72
Дата утвеждения курса 28/11/2011
 
Разработчик курса
, Jānis Palabinskis

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola redakcijā. Rīga: Zvaigzne, 1993. 414 lpp.
2. Boruks u.c. Graudi: daudzumi, izmaksas, cenas. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs, 1999. 201 lpp.
3. Kažotnieks J.. Arkli un aršana. Ozolnieki: LKIAC, 1998. 32 lpp. 4. Pinnis U., Kažotnieks J.. Sējmašīnas. Ozolnieki: LKIAC, 1999. 30 lpp.
Дополнительная литература
1. Kronbergs Ē., Kažotnieks J.. Lauka smidzinātāji un to darbība. Ozolnieki: LKIAC, 1999 1997. 31 lpp. 2. Priekulis J., Tilaks S., Ziemelis J. Lopkopības mehanizācija. Rīga: Zvaigzne, 1992. 377 lpp.
Периодика и другие источники информации
1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.