Kurss LauZ4187 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0413 Bp 2007.rudens-
2 G0402 2015.rudens-
3 G0412 2015.rudens-
4 G0001 2011.rudens-