Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 15/10/2007 14:36:45 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Agricultural Machinery
2 15/10/2007 14:37:06 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 07/11/2007 11:30:27 Agita Žebrovska 63005717 U KATALOGS=c-->+
4 07/02/2011 11:05:32 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Lauksaimniecības tehnika [Maš.proj.]-->Lauksaimniecības tehnika [Mašīnu projek. un raž., p(b)]
5 15/03/2011 09:58:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Lauksaimniecības tehnika [Mašīnu projek. un raž., p(b)]-->Lauksaimniecības tehnika [Mašīnu proj. un raž., p(b)]
6 23/03/2011 15:00:46 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Lauksaimniecības tehnika [Mašīnu proj. un raž., p(b)]-->Lauksaimniecības tehnika [Maš. proj. un raž., p(b)]
7 09/05/2013 10:14:37 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Lauksaimniecības tehnika [Maš. proj. un raž., p(b)]-->Lauksaimniecības tehnika [Maš. proj. un raž., p(b): PL 7.sem., NL 8.sem.] APSTIPRINATS=-->281120110000
8 28/07/2014 09:41:53 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040010000
9 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=48-->120
10 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->72

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts