Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours LauZ2047
Crédits 2
ECTS points du crédit 3
La quantité totale d'heures en classe 32
Nombre de conferences 16
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 16
Date de l'approbation du cours 21/01/2011
 
Auteurs du cours
Dzidra Kreišmane

Manuels
1. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Jelgava, LLU. 2003. 717 lpp.
2. Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību? : sast. T.Volkova. Apgāds „Rasa ABC”, 2003. 238 lpp.
3. Informācija par kopējo lauksaimniecības politiku: http://www.zm.gov.lv/?sadala=349 [skatīts 23.09.2011.] 4. Latvijas lauksaimniecība un lauki 2004: politika un attīstība. virsredaktors A. Miglavs, Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūts. Rīga, 2005. 156 lpp
Ouvrages supplémentaires
1. Fontēns P. 12 jautājumi par Eiropu. Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 2007. 62. lpp.
2. Kā darbojas Eiropas Savienība. ES iestāžu ceļvedis. Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 2007. 50. lpp. 3. Šūmans R. (2000) Eiropai. Rīga, Zvaigzne ABC, 121 lpp.