Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 27/09/2011 14:59:17 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Agrarian Policy
2 27/09/2011 14:59:53 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 24/10/2011 09:00:34 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Agrārpolitika [lauks.,p(b), 4. sem.]-->Agrārpolitika [Lauks.,p(b): 4. sem.]
4 24/10/2011 09:01:03 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Agrārpolitika [Lauks.,p(b): 4. sem.]-->Agrārpolitika [Lauks., p(b): 4. sem.]
5 02/04/2012 10:40:10 Sarmīte Pudāne 63005679 U KATALOGS=c-->+
6 31/07/2013 15:14:07 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=+-->-
7 02/09/2013 10:54:23 Daila Pastare 63005715 U KATALOGS=--->+
8 23/07/2014 14:36:26 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG020110000
9 03/05/2018 11:09:55 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Agrārpolitika [Lauks., p(b): 4. sem.]-->Agrārpolitika [Lauks., p(b)(Uzne): 4. sem.]
10 20/09/2018 14:19:32 Dace Gūtmane, 63005681 U STRUKTURV_APSTIPR=GGG020110000-->GGG020100000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts