Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса LauZ2047
Кредитные пункты 2
Кредитные пункты ECTS 3
Общее количество часов 32
Kоличество часов лекций 16
Kоличество часов семинаров и практических занятий 16
Дата утвеждения курса 21/01/2011
 
Разработчик курса
Dzidra Kreišmane

Учебная литературa
1. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Jelgava, LLU. 2003. 717 lpp.
2. Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību? : sast. T.Volkova. Apgāds „Rasa ABC”, 2003. 238 lpp.
3. Informācija par kopējo lauksaimniecības politiku: http://www.zm.gov.lv/?sadala=349 [skatīts 23.09.2011.] 4. Latvijas lauksaimniecība un lauki 2004: politika un attīstība. virsredaktors A. Miglavs, Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūts. Rīga, 2005. 156 lpp
Дополнительная литература
1. Fontēns P. 12 jautājumi par Eiropu. Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 2007. 62. lpp.
2. Kā darbojas Eiropas Savienība. ES iestāžu ceļvedis. Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 2007. 50. lpp. 3. Šūmans R. (2000) Eiropai. Rīga, Zvaigzne ABC, 121 lpp.