Kurss LauZ2047 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0215 Bp 2012.rudens-
2 G0001 2007.rudens-
3 G0004 2018.rudens-