Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Course title Agrarian Policy
Course code LauZ2047
Credit points 2
ECTS creditpoints 3
Total Hours in Course 32
Number of hours for lectures 16
Number of hours for seminars and practical classes 16
Date of course confirmation 21/01/2011
Responsible Unit Institute of Soil and Plant Science
 
Course developers
Dzidra Kreišmane

Course abstract
Agrarian reform in Latvian and agricultural policy formation. Energy issues and renewable energy production in agriculture. Latvian agricultural policy and its strategy, the relationship with Europe and the world's agrarian policy. EU and Latvian agricultural and rural policy-makers and the implementing institutions, farmer organizations and participation effects. Formation of EU common agricultural policy, its objectives, principles, methods. Latvian integration into the EU single market, the advantages and disadvantages. Agriculture and Rural Development program. EU support programmes.
Learning outcomes and their assessment
Students of study course acquire knowledge of agricultural policy formation, the factors influencing it, the place in policy spectrum.
Students acquire skills to identify factors that influence agricultural policy, to analyze the policy formation process and the impact on production. Students are competent to participate in policy-making process through farmers' organizations or institutions
Compulsory reading
1. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Jelgava, LLU. 2003. 717 lpp.
2. Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību? : sast. T.Volkova. Apgāds „Rasa ABC”, 2003. 238 lpp.
3. Informācija par kopējo lauksaimniecības politiku: http://www.zm.gov.lv/?sadala=349 [skatīts 23.09.2011.] 4. Latvijas lauksaimniecība un lauki 2004: politika un attīstība. virsredaktors A. Miglavs, Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūts. Rīga, 2005. 156 lpp
Further reading
1. Fontēns P. 12 jautājumi par Eiropu. Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 2007. 62. lpp.
2. Kā darbojas Eiropas Savienība. ES iestāžu ceļvedis. Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 2007. 50. lpp. 3. Šūmans R. (2000) Eiropai. Rīga, Zvaigzne ABC, 121 lpp.