Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code LauZ2047
Kreditpunkte 2
ECTS-Punkte 3
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 32
Vorlesungen (Stundenzahl) 16
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 16
Bestätigt am (Datum) 21/01/2011
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
Dzidra Kreišmane

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Jelgava, LLU. 2003. 717 lpp.
2. Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību? : sast. T.Volkova. Apgāds „Rasa ABC”, 2003. 238 lpp.
3. Informācija par kopējo lauksaimniecības politiku: http://www.zm.gov.lv/?sadala=349 [skatīts 23.09.2011.] 4. Latvijas lauksaimniecība un lauki 2004: politika un attīstība. virsredaktors A. Miglavs, Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūts. Rīga, 2005. 156 lpp
Weiterfuhrende Literatur
1. Fontēns P. 12 jautājumi par Eiropu. Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 2007. 62. lpp.
2. Kā darbojas Eiropas Savienība. ES iestāžu ceļvedis. Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 2007. 50. lpp. 3. Šūmans R. (2000) Eiropai. Rīga, Zvaigzne ABC, 121 lpp.