Atpakaļ

G0805 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Maģistra
Pilna laika
2-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
10.02.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
06.04.2024
18.05.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
17.02.2024
27.04.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
09.03.2024
23.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
24.02.2024
20.04.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
03.02.2024
16.03.2024
11.05.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
02.03.2024
13.04.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
10.02.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
06.04.2024
18.05.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
17.02.2024
27.04.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
09.03.2024
23.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
24.02.2024
20.04.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
03.02.2024
16.03.2024
11.05.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
02.03.2024
13.04.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
10.02.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
06.04.2024
18.05.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
17.02.2024
27.04.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
09.03.2024
23.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
24.02.2024
20.04.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
03.02.2024
16.03.2024
11.05.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
02.03.2024
13.04.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
10.02.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
06.04.2024
18.05.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
17.02.2024
27.04.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
09.03.2024
23.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
24.02.2024
20.04.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
03.02.2024
16.03.2024
11.05.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
02.03.2024
13.04.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
10.02.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
06.04.2024
18.05.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
17.02.2024
27.04.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
09.03.2024
23.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
24.02.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
03.02.2024
16.03.2024
11.05.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
02.03.2024
13.04.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
19.04.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
17.05.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
01.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
12.04.2024
lekc./sem.
Kaufmane Dace
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
05.04.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
08.03.2024
03.05.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
20.04.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
02.02.2024
15.03.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
19.04.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
17.05.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
01.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
23.02.2024
12.04.2024
lekc./sem.
Kaufmane Dace
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
22.03.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
16.02.2024
05.04.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
09.02.2024
08.03.2024
26.04.2024
03.05.2024
10.05.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
09.03.2024
23.03.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
20.04.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
06.04.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
16.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
03.02.2024
02.03.2024
27.04.2024
lekc./sem.
Kaufmane Dace
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
18.05.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
24.02.2024
13.04.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
10.02.2024
17.02.2024
11.05.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
02.02.2024
15.03.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
19.04.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
17.05.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
01.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
23.02.2024
12.04.2024
lekc./sem.
Kaufmane Dace
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
22.03.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
16.02.2024
05.04.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
09.02.2024
08.03.2024
26.04.2024
03.05.2024
10.05.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
09.03.2024
23.03.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
20.04.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
06.04.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
16.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
03.02.2024
02.03.2024
27.04.2024
lekc./sem.
Kaufmane Dace
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
18.05.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
24.02.2024
13.04.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
10.02.2024
17.02.2024
11.05.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
02.02.2024
15.03.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
19.04.2024
03.05.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
01.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
23.02.2024
12.04.2024
lekc./sem.
Kaufmane Dace
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
22.03.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
16.02.2024
05.04.2024
17.05.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
09.02.2024
08.03.2024
26.04.2024
10.05.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
09.03.2024
23.03.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
20.04.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
06.04.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
16.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
03.02.2024
02.03.2024
27.04.2024
lekc./sem.
Kaufmane Dace
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
18.05.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
24.02.2024
13.04.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
10.02.2024
17.02.2024
11.05.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
23.02.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
03.05.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
02.02.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
01.03.2024
15.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
22.03.2024
lekc./sem.
Kaufmane Dace
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
09.02.2024
12.04.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
08.03.2024
19.04.2024
26.04.2024
17.05.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
16.02.2024
05.04.2024
10.05.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
09.03.2024
23.03.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
20.04.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
06.04.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
16.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
03.02.2024
02.03.2024
27.04.2024
lekc./sem.
Kaufmane Dace
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
18.05.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
24.02.2024
13.04.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
10.02.2024
17.02.2024
11.05.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
23.02.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
03.05.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
02.02.2024
01.03.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
15.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
22.03.2024
lekc./sem.
Kaufmane Dace
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
09.02.2024
12.04.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
08.03.2024
19.04.2024
26.04.2024
17.05.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
16.02.2024
05.04.2024
10.05.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
09.03.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
06.04.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
16.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
03.02.2024
02.03.2024
lekc./sem.
Kaufmane Dace
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
18.05.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
24.02.2024
13.04.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
17.02.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
19.30-20.15 Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
23.02.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
03.05.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
02.02.2024
01.03.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
15.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5014 Attīstības programmas A Lekcija
22.03.2024
lekc./sem.
Kaufmane Dace
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
09.02.2024
12.04.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
08.03.2024
19.04.2024
26.04.2024
17.05.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
16.02.2024
05.04.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
20.30-21.15 Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
23.02.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6013 Organizāciju studijas A Lekcija
03.05.2024
lekc./sem.
Kronberga Ginta
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5044 Lauku studijas A Lekcija
01.03.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde A Lekcija
15.03.2024
lekc./sem.
Janmere Lana
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci6014 Dzīves kvalitātes izpēte A Lekcija
12.04.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5042 Sociālā labklājība A Lekcija
08.03.2024
19.04.2024
26.04.2024
lekc./sem.
Dobelniece Signe
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors A Lekcija
16.02.2024
05.04.2024
lekc./sem.
Ķusis Jānis
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2