Atpakaļ

G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas Bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Ievads pārtikas rūpniecībā (prakse) 20.05.2024. - 09.06.2024.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Fizi2039 Fizika pārtikas nozarē A Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Zeidmane Anda
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1015 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Ozola Liene
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Ķīmi2019 Fizikālā un koloidālā ķīmija A Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Fizi2039 Fizika pārtikas nozarē A Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Zeidmane Anda
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1015 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Ozola Liene
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Fizi2039 Fizika pārtikas nozarē A Lab.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2019 Fizikālā un koloidālā ķīmija A Lekcija
1.ned.-29.01.2024-25.02.2024
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi2019 Fizikālā un koloidālā ķīmija A Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Fizi2039 Fizika pārtikas nozarē A Lekcija
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Zeidmane Anda
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1015 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Lekc./pr.d.
Ozola Liene
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Fizi2039 Fizika pārtikas nozarē A Lab.darbi
29.01.2024-11.02.2024
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2019 Fizikālā un koloidālā ķīmija A Lab.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Ķīmi2018 Pārtikas organiskā ķīmija A Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Kreicbergs Viesturs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate3030 Lietišķā matemātika II A Lekcija
2.ned.-29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Zeidmane Anda
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2018 Pārtikas organiskā ķīmija A Lab.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2019 Fizikālā un koloidālā ķīmija A Lab.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Ķīmi2018 Pārtikas organiskā ķīmija A Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Kreicbergs Viesturs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate3030 Lietišķā matemātika II A Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Zeidmane Anda
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2018 Pārtikas organiskā ķīmija A Lab.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Ķīmi2018 Pārtikas organiskā ķīmija A Lekcija
2.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Kreicbergs Viesturs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate3030 Lietišķā matemātika II A Lekcija
1.ned.-29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Zeidmane Anda
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate3030 Lietišķā matemātika II A Lab.darbi
2.ned.-18.03.2024-05.05.2024
Zeidmane Anda
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2018 Pārtikas organiskā ķīmija A Lab.darbi
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1012 Pārtikas zinātnes pamati II A Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Šabovics Mārtiņš
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 PārZ1016 Pārtikas zinātnes pamati A Prakt.darbi
1.ned.-29.01.2024-05.05.2024
Dūma Māra, Krūma Zanda
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1012 Pārtikas zinātnes pamati II A Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Šabovics Mārtiņš
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 PārZ1016 Pārtikas zinātnes pamati A Prakt.darbi
1.ned.-29.01.2024-05.05.2024
Dūma Māra, Krūma Zanda
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1012 Pārtikas zinātnes pamati II A Lekcija
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Lekc./pr.d.
Šabovics Mārtiņš
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2