Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Lekcija
29.01.2024-14.04.2024
Vilkriste Lelde
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
Strūbergs Aigars
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Gabranovs Jānis
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 MežZ3073 Meža taksācija Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Seļezņovs Antons
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Strūbergs Aigars
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Gabranovs Jānis
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Eksāmens
06.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.30 - 11.30
Strūbergs Aigars
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ3073 Meža taksācija Bp Eksāmens
23.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.30 - 11.00
Seļezņovs Antons
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 MežZ3073 Meža taksācija Bp Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Seļezņovs Antons
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ3074 Meža infrastruktūra I Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Ieviņa Daina
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Gabranovs Jānis
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Lekcija
25.03.2024-21.04.2024
Osis Māris
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Eksāmens
06.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.30 - 11.30
Strūbergs Aigars
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ3073 Meža taksācija Bp Eksāmens
23.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.30 - 11.00
Seļezņovs Antons
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Prakt.darbi
1 gr.
29.01.2024-14.04.2024
Vilkriste Lelde
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ3074 Meža infrastruktūra I Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Ieviņa Daina
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Lekcija
29.01.2024-04.02.2024
Osis Māris
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Prakt.darbi
1 gr.
05.02.2024-31.03.2024
Gabranovs Jānis
45. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-07.04.2024
1.1.
Strūbergs Aigars
48. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Prakt.darbi
1 gr.
05.02.2024-10.03.2024
Osis Māris
35. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Eksāmens
20.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 14.00 - 15.00
Gabranovs Jānis
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
1 gr.
29.01.2024-21.04.2024
Seļezņovs Antons
45. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-07.04.2024
1.2.
Strūbergs Aigars
48. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Eksāmens
20.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 14.00 - 15.00
Gabranovs Jānis
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
1 gr.
29.01.2024-21.04.2024
Seļezņovs Antons
45. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ3074 Meža infrastruktūra I Bp Prakt.darbi
1 gr.
29.01.2024-24.03.2024
Ieviņa Daina
45. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-24.03.2024
46.aud. 1.1.
Gabranovs Jānis
15.30-16.15 MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
1 gr.
26.02.2024-21.04.2024
Seļezņovs Antons
45. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-24.03.2024
46.aud. 1.2.
Gabranovs Jānis