Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ1015 Meža augsnes Bt Lekcija
19.02.2024
04.03.2024
11.03.2024-07.04.2024
Erdberga Ieva
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
Strausmanis Jānis
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
BūvZ1038 Mērniecība Bt Lekcija
29.01.2024-11.02.2024
Silabriedis Gunārs
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lekcija
12.02.2024-24.03.2024
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Magaznieks Jānis
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 LauZ1015 Meža augsnes Bt Lekcija
19.02.2024
04.03.2024
Erdberga Ieva
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ1038 Mērniecība Bt Lekcija
11.03.2024-07.04.2024
Silabriedis Gunārs
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Eksāmens
2 gr.
03.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1033 Matemātika II Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Alksnis Reinis
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lekcija
26.02.2024-07.04.2024
Strausmanis Jānis
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Magaznieks Jānis
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
25.03.2024-07.04.2024
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 BūvZ1038 Mērniecība Bt Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
Silabriedis Gunārs
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Eksāmens
2 gr.
03.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1033 Matemātika II Bv Prakt.darbi
2 gr.
29.01.2024-07.04.2024
Alksnis Reinis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1038 Mērniecība Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-07.04.2024
Brinkmanis-Brimanis Miks, Silabriedis Gunārs
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
29.01.2024-07.04.2024
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ1015 Meža augsnes Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-24.03.2024
2.1.
Buša Baiba, Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-07.04.2024
2.2.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Eksāmens
2 gr.
03.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-07.04.2024
2.2.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1033 Matemātika II Bv Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-24.03.2024
2.1.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MatZ3018 Meža prečzinība Bp Eksāmens
28.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00
Magaznieks Jānis
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
BūvZ1038 Mērniecība Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-10.03.2024
Brinkmanis-Brimanis Miks, Silabriedis Gunārs
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate1033 Matemātika II Bv Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
Alksnis Reinis
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1038 Mērniecība Bt Eksāmens
31.05.2024
Ekasāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00
Silabriedis Gunārs
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 LauZ1015 Meža augsnes Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-24.03.2024
2.1.
Buša Baiba, Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-07.04.2024
2.2.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Eksāmens
10.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.30 - 14.30
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-07.04.2024
2.1.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1033 Matemātika II Bv Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-24.03.2024
2.2.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MatZ3018 Meža prečzinība Bp Eksāmens
28.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00
Magaznieks Jānis
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
29.01.2024-07.04.2024
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
2 gr.
12.02.2024-25.02.2024
2.2.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1033 Matemātika II Bv Lekcija
29.01.2024-11.02.2024
Alksnis Reinis
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1033 Matemātika II Bv Prakt.darbi
2 gr.
26.02.2024-07.04.2024
Alksnis Reinis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-07.04.2024
2.1.
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Mate1033 Matemātika II Bv Eksāmens
06.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.30 - 14.30
Alksnis Reinis
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1038 Mērniecība Bt Eksāmens
31.05.2024
Ekasāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00
Silabriedis Gunārs
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Eksāmens
10.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.30 - 14.30
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3018 Meža prečzinība Bp Eksāmens
28.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00
Magaznieks Jānis
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
29.01.2024-07.04.2024
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-10.03.2024
2.1.
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Mate1033 Matemātika II Bv Eksāmens
06.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.30 - 14.30
Alksnis Reinis
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1038 Mērniecība Bt Eksāmens
31.05.2024
Ekasāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00
Silabriedis Gunārs
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 LauZ1015 Meža augsnes Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-24.03.2024
2.2.
Skutele Kristiāna, Buša Baiba
139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-07.04.2024
2.1.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-07.04.2024
2.1.
Strausmanis Jānis
01. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-07.04.2024
2.2.
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 LauZ1015 Meža augsnes Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-24.03.2024
2.2.
Skutele Kristiāna, Buša Baiba
139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-07.04.2024
2.1.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-10.03.2024
2.1.
Strausmanis Jānis
01. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-10.03.2024
2.2.
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-11.02.2024
2.1.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-07.04.2024
2.2.
Strausmanis Jānis
01. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
LauZ1015 Meža augsnes Bt Lekcija
21.02.2024-17.03.2024
Erdberga Ieva
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-10.03.2024
2.2.
Strausmanis Jānis
01. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
LauZ1015 Meža augsnes Bt Lekcija
21.02.2024-17.03.2024
Erdberga Ieva
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2