Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
13.11.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Blija Anita

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
27.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
04.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
18.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
08.01.2024
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
31.10.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
05.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
19.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
09.01.2024
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
14.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
28.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija
09.30-10.15 PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
13.11.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Blija Anita

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
27.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
04.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
18.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
08.01.2024
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
31.10.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
05.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
19.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
09.01.2024
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
14.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
28.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija
10.30-11.15 PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
13.11.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Blija Anita

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
27.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
04.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
18.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
08.01.2024
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
02.10.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
16.10.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
30.10.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Kirila Kitija
VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
31.10.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
05.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
19.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
09.01.2024
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
14.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
28.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija
11.30-12.15 PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
13.11.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Blija Anita

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
27.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
04.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
18.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
08.01.2024
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
02.10.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
16.10.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
30.10.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Kirila Kitija
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
03.10.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
17.10.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
31.10.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
05.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
19.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
09.01.2024
Lekcija/praktiskie darbi
Blija Anita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
14.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
28.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija
13.30-14.15 VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
30.10.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lab.darbi
08.01.2024
Praktiskais darbs
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
02.10.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
16.10.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Kirila Kitija
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
03.10.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
17.10.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
31.10.2023
Lekcija/praktiskais darbs Tiešsaistē
Riekstiņa-Dolģe Rita

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
14.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Eglīte Marta

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
28.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Eglīte Marta

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
05.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Eglīte Marta

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
19.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Eglīte Marta

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
09.01.2024
Lekcija
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
14.30-15.15 VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
30.10.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lab.darbi
08.01.2024
Praktiskais darbs
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
02.10.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
16.10.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Kirila Kitija

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
13.11.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
27.11.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
04.12.2023
Lekcija/praktiskais darbs vai tiešsaistē
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
18.12.2023
Lekcija/praktiskais darbs vai tiešsaistē
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
03.10.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
17.10.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
31.10.2023
Lekcija/praktiskais darbs Tiešsaistē
Riekstiņa-Dolģe Rita

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
14.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Eglīte Marta

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
28.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Eglīte Marta

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
05.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Eglīte Marta

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
19.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Eglīte Marta

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
09.01.2024
Lekcija
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
15.30-16.15 VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
30.10.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lab.darbi
08.01.2024
Praktiskais darbs
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
02.10.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
16.10.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Kirila Kitija

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
13.11.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
27.11.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
04.12.2023
Lekcija/praktiskais darbs vai tiešsaistē
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
18.12.2023
Lekcija/praktiskais darbs vai tiešsaistē
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
03.10.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
17.10.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
31.10.2023
Lekcija/praktiskais darbs Tiešsaistē
Riekstiņa-Dolģe Rita

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
14.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Eglīte Marta

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
28.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Eglīte Marta

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
05.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Eglīte Marta

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
19.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Eglīte Marta

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
09.01.2024
Praktiskie darbi
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
16.30-17.15 VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
30.10.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbība notiks tiešsaistē
Kirila Kitija

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lab.darbi
08.01.2024
Praktiskais darbs
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
02.10.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
16.10.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Kirila Kitija

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
13.11.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
27.11.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
04.12.2023
Lekcija/praktiskais darbs vai tiešsaistē
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
18.12.2023
Lekcija/praktiskais darbs vai tiešsaistē
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
03.10.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
17.10.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
31.10.2023
Lekcija/praktiskais darbs Tiešsaistē
Riekstiņa-Dolģe Rita

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
14.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Eglīte Marta

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
28.11.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Eglīte Marta

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
05.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Eglīte Marta

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
19.12.2023
Lekcija/praktiskie darbi Nodarbības tiešsaistē
Eglīte Marta

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
09.01.2024
Praktiskie darbi
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
17.15-18.15 Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
27.11.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
02.10.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Kirila Kitija

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
16.10.2023
Nodarbības notiek tiešsaistē
Kirila Kitija

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
13.11.2023
Lekcija/praktiskais darbs
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
04.12.2023
Lekcija/praktiskais darbs vai tiešsaistē
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
18.12.2023
Lekcija/praktiskais darbs vai tiešsaistē
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2