Atpakaļ

G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. GEO-Ģeodēzija HUS-Hidrotehnika un ūdenssaimniecība VIZ-Vides inženierzinātne ZP-Zemes pārvaldība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ģeog5007 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietojums A Prakt.darbi
10.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
08.12.2023
15.12.2023
22.12.2023
VBF 109.D telpa
Lagzdiņš Ainis

VidZ5001 Ietekmes uz vidi novērtēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
08.09.2023
22.09.2023
13.10.2023
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5031 Upju baseinu apsaimniekošana II B Lekcija
HUS a.prg.
27.10.2023
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ5032 Pētnieciskā darba sagatavošana A Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
06.10.2023
20.10.2023
03.11.2023
17.11.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
13.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
20.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
27.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
22.09.2023
VBF 9. stāva telpās
Luksa Jolanta
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
09.09.2023
23.09.2023
07.10.2023
21.10.2023
04.11.2023
VBF 109.D telpa
Grīnfelde Inga

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
28.10.2023
Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
14.10.2023
11.11.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
11.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
25.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
09.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
16.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
30.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
14.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
16.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
02.12.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
02.12.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Ģeog5007 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietojums A Prakt.darbi
10.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
08.12.2023
15.12.2023
22.12.2023
VBF 109.D telpa
Lagzdiņš Ainis

VidZ5001 Ietekmes uz vidi novērtēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
08.09.2023
22.09.2023
13.10.2023
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5031 Upju baseinu apsaimniekošana II B Lekcija
HUS a.prg.
27.10.2023
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ5032 Pētnieciskā darba sagatavošana A Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
06.10.2023
20.10.2023
03.11.2023
17.11.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
13.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
20.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
27.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
22.09.2023
VBF 9. stāva telpās
Luksa Jolanta
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
09.09.2023
23.09.2023
07.10.2023
21.10.2023
04.11.2023
VBF 109.D telpa
Grīnfelde Inga

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
28.10.2023
Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
14.10.2023
11.11.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
11.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
25.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
09.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
16.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
30.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
14.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
16.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
02.12.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
02.12.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Ģeog5007 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietojums A Prakt.darbi
10.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
08.12.2023
15.12.2023
22.12.2023
VBF 109.D telpa
Lagzdiņš Ainis

VidZ5001 Ietekmes uz vidi novērtēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
08.09.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ5001 Ietekmes uz vidi novērtēšana B Prakt.darbi
VIZ a.prg.
22.09.2023
13.10.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5031 Upju baseinu apsaimniekošana II B Lekcija
HUS a.prg.
27.10.2023
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ5032 Pētnieciskā darba sagatavošana A Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
06.10.2023
20.10.2023
03.11.2023
17.11.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
13.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
20.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
27.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
22.09.2023
VBF 9. stāva telpās
Luksa Jolanta
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
09.09.2023
23.09.2023
07.10.2023
21.10.2023
04.11.2023
VBF 109.D telpa
Grīnfelde Inga

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
28.10.2023
Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
14.10.2023
11.11.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
11.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
25.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
09.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
16.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
30.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
14.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
16.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
02.12.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
02.12.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 VidZ5001 Ietekmes uz vidi novērtēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
08.09.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ5001 Ietekmes uz vidi novērtēšana B Prakt.darbi
VIZ a.prg.
22.09.2023
13.10.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5031 Upju baseinu apsaimniekošana II B Lekcija
HUS a.prg.
27.10.2023
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ5032 Pētnieciskā darba sagatavošana A Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
06.10.2023
20.10.2023
03.11.2023
17.11.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
13.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
20.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
27.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
22.09.2023
VBF 9. stāva telpās
Luksa Jolanta
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
09.09.2023
23.09.2023
07.10.2023
21.10.2023
04.11.2023
VBF 109.D telpa
Grīnfelde Inga

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
28.10.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
11.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
25.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
09.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
16.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
30.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
14.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
16.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
02.12.2023
VBF 9. stāva telpās
Luksa Jolanta
12.30-13.15 HidZ5031 Upju baseinu apsaimniekošana II B Lekcija
HUS a.prg.
27.10.2023
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
01.12.2023
15.12.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
13.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
20.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
10.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
01.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
08.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
15.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
27.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
22.09.2023
VBF 9. stāva telpās
Luksa Jolanta
HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
28.10.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
16.09.2023
14.10.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
11.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
09.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
16.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
30.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
14.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
02.12.2023
VBF 9. stāva telpās
Luksa Jolanta

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
11.11.2023

403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Ģeog5007 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietojums A Prakt.darbi
03.11.2023
17.11.2023
VBF 109.D telpa
Lagzdiņš Ainis

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
08.09.2023
Bakute Anda, Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ5001 Ietekmes uz vidi novērtēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
15.09.2023
29.09.2023
06.10.2023
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5031 Upju baseinu apsaimniekošana II B Lekcija
HUS a.prg.
22.09.2023
13.10.2023
20.10.2023
27.10.2023
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
01.12.2023
15.12.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
13.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
20.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
10.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
01.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
08.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
15.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
15.09.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
06.10.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
22.09.2023
VBF 9. stāva telpās
Luksa Jolanta
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
09.09.2023
23.09.2023
07.10.2023
21.10.2023
04.11.2023
VBF 109.D telpa
Grīnfelde Inga

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
28.10.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
30.09.2023
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
16.09.2023
14.10.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
02.12.2023
VBF 9. stāva telpās
Luksa Jolanta

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
11.11.2023

403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Ģeog5007 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietojums A Prakt.darbi
03.11.2023
17.11.2023
VBF 109.D telpa
Lagzdiņš Ainis

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
08.09.2023
Bakute Anda, Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ5001 Ietekmes uz vidi novērtēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
15.09.2023
29.09.2023
06.10.2023
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5031 Upju baseinu apsaimniekošana II B Lekcija
HUS a.prg.
22.09.2023
13.10.2023
20.10.2023
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
01.12.2023
15.12.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
01.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
08.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
15.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
15.09.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
06.10.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
09.09.2023
23.09.2023
07.10.2023
21.10.2023
04.11.2023
VBF 109.D telpa
Grīnfelde Inga

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
30.09.2023
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
16.09.2023
14.10.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
11.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
09.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
16.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
30.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
14.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
11.11.2023

403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 VidZ5039 Statistisko metožu pielietojums A Lekcija
22.09.2023
13.10.2023
27.10.2023
Bērziņa Laima
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ5039 Statistisko metožu pielietojums A Lab.darbi
10.11.2023
24.11.2023
08.12.2023
Bērziņa Laima
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ģeog5007 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietojums A Prakt.darbi
03.11.2023
17.11.2023
VBF 109.D telpa
Lagzdiņš Ainis

VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
08.09.2023
Bakute Anda, Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ5001 Ietekmes uz vidi novērtēšana B Prakt.darbi
VIZ a.prg.
15.09.2023
29.09.2023
06.10.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5031 Upju baseinu apsaimniekošana II B Lekcija
HUS a.prg.
20.10.2023
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
15.12.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
01.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
15.09.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
06.10.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
09.09.2023
23.09.2023
07.10.2023
21.10.2023
04.11.2023
VBF 109.D telpa
Grīnfelde Inga

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
30.09.2023
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
11.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
09.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
16.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
30.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
14.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
11.11.2023

403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 VidZ5039 Statistisko metožu pielietojums A Lekcija
22.09.2023
13.10.2023
27.10.2023
Bērziņa Laima
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ5039 Statistisko metožu pielietojums A Lab.darbi
10.11.2023
24.11.2023
08.12.2023
Bērziņa Laima
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ5001 Ietekmes uz vidi novērtēšana B Prakt.darbi
VIZ a.prg.
15.09.2023
29.09.2023
06.10.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5031 Upju baseinu apsaimniekošana II B Lekcija
HUS a.prg.
20.10.2023
03.11.2023
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
15.12.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
17.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
01.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
08.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
15.09.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
06.10.2023
VBF 9. stāva telpās
Luksa Jolanta
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
09.09.2023
23.09.2023
07.10.2023
21.10.2023
04.11.2023
VBF 109.D telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
11.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
09.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
16.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
30.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
14.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
11.11.2023

403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 VidZ5039 Statistisko metožu pielietojums A Lekcija
22.09.2023
13.10.2023
27.10.2023
Bērziņa Laima
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ5039 Statistisko metožu pielietojums A Lab.darbi
10.11.2023
24.11.2023
08.12.2023
Bērziņa Laima
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

HidZ5031 Upju baseinu apsaimniekošana II B Lekcija
HUS a.prg.
15.09.2023
29.09.2023
20.10.2023
03.11.2023
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
15.12.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
17.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
01.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
08.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
15.09.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
06.10.2023
VBF 9. stāva telpās
Luksa Jolanta
VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
09.09.2023
23.09.2023
07.10.2023
21.10.2023
04.11.2023
VBF 109.D telpa
Grīnfelde Inga

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
11.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
09.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
16.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
30.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5017 Globālās pozicionēšanas metodes B Lekcija
GEO a.prg.
14.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

HidZ5027 Ilgtspējīga meliorācija B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
11.11.2023

403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
18.30-17.15 BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
15.09.2023
VBF 9. stāva telpās
Puķīte Vivita
18.30-19.15 VidZ5039 Statistisko metožu pielietojums A Lekcija
22.09.2023
13.10.2023
27.10.2023
Bērziņa Laima
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ5039 Statistisko metožu pielietojums A Lab.darbi
10.11.2023
24.11.2023
08.12.2023
Bērziņa Laima
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

HidZ5031 Upju baseinu apsaimniekošana II B Lekcija
HUS a.prg.
15.09.2023
29.09.2023
20.10.2023
Grīnfelde Inga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
08.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
01.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5010 Kadastrālā uzmērīšana B Lekcija
ZP, GEO a.prg.
06.10.2023
VBF 9. stāva telpās
Luksa Jolanta
BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
16.09.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
14.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
11.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands

BūvZ5057 Precīzā nivelēšana un smaguma spēka ietekme B Lekcija
GEO a.prg.
09.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Celms Armands