Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
14.10.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
30.09.2023
07.10.2023
28.10.2023
Dobele Madara
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
25.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
16.09.2023
G0112(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
11.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Lekcija
21.10.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
04.11.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
14.10.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
30.09.2023
07.10.2023
28.10.2023
Dobele Madara
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
25.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
16.09.2023
G0112(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
11.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Lekcija
21.10.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
04.11.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
14.10.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
30.09.2023
07.10.2023
28.10.2023
Dobele Madara
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
25.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
16.09.2023
G0112(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
11.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Lekcija
21.10.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
04.11.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
30.09.2023
lekc./pr.d.
Vītoliņa Zane
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
14.10.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
25.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
16.09.2023
07.10.2023
G0112(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
28.10.2023
11.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Lekcija
21.10.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
04.11.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
16.09.2023
G0112(NLN)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
30.09.2023
14.10.2023
lekc./pr.d.
Vītoliņa Zane
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
11.11.2023
25.11.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
07.10.2023
G0112(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
28.10.2023
04.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Lekcija
21.10.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
22.09.2023
G0112(NLN)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Eksāmens
27.10.2023
Vītoliņa Zane
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
03.11.2023
17.11.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
13.10.2023
Dobele Madara
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
10.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
06.10.2023
G0112(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Lekcija
15.09.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Lekcija
24.11.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
16.09.2023
G0112(NLN)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
30.09.2023
14.10.2023
lekc./pr.d.
Vītoliņa Zane
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
11.11.2023
25.11.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
07.10.2023
G0112(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
28.10.2023
04.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
22.09.2023
G0112(NLN)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Eksāmens
27.10.2023
Vītoliņa Zane
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
03.11.2023
17.11.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
13.10.2023
Dobele Madara
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
10.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
06.10.2023
G0112(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Lekcija
15.09.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Lekcija
24.11.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Ieskaite
01.12.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
16.09.2023
G0112(NLN)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
30.09.2023
14.10.2023
lekc./pr.d.
Vītoliņa Zane
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
11.11.2023
25.11.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
07.10.2023
G0112(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
28.10.2023
04.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
22.09.2023
G0112(NLN)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
27.10.2023
03.11.2023
17.11.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Eksāmens
08.12.2023
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
13.10.2023
Dobele Madara
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
10.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
06.10.2023
G0112(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Lekcija
15.09.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Lekcija
24.11.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Ieskaite
01.12.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
16.09.2023
G0112(NLN)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
14.10.2023
lekc./pr.d.
Vītoliņa Zane
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
11.11.2023
25.11.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
22.09.2023
G0112(NLN)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
15.09.2023
13.10.2023
lekc./pr.d.
Vītoliņa Zane
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
27.10.2023
03.11.2023
17.11.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Eksāmens
08.12.2023
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
10.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
06.10.2023
G0112(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Lekcija
24.11.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
15.09.2023
13.10.2023
lekc./pr.d.
Vītoliņa Zane
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
06.10.2023
27.10.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
03.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Eksāmens
01.12.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
22.09.2023
G0112(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
17.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Eksāmens
24.11.2023
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
10.11.2023

210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Lekcija
29.09.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
15.09.2023
13.10.2023
lekc./pr.d.
Vītoliņa Zane
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
06.10.2023
27.10.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
03.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Eksāmens
01.12.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
22.09.2023
G0112(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
17.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Eksāmens
24.11.2023
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
10.11.2023

210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Lekcija
29.09.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon2119 Reģionālā ekonomika B Lekcija
15.09.2023
13.10.2023
lekc./pr.d.
Vītoliņa Zane
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
06.10.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
03.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
22.09.2023
G0112(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Prakt.darbi
17.11.2023
Maksimenko Jeļena
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija C Lekcija
29.09.2023
BISK
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Ekon2120 Grāmatvedības pamati A Lekcija
06.10.2023
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
03.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2122 Statistika A Lekcija
22.09.2023
G0112(NLN)

Jurevica Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18