Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi3014 Zinātniskā darba pamati Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2059 Ievads specialitātē Lekcija
02.10.2023-29.10.2023
Lekc./pr.d.
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ2036 Nekustamā īpašuma kadastrs Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Ribkinska Liāna
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Citi3014 Zinātniskā darba pamati Bv Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Citi3014 Zinātniskā darba pamati Bv Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Eksāmens
09.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 13.00
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2059 Ievads specialitātē Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Lekc./pr.d.
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2059 Ievads specialitātē Lekcija
13.11.2023-10.12.2023
Lekc./pr.d.
Groma Linda
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2036 Nekustamā īpašuma kadastrs Bt Eksāmens
03.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 14.00
Ribkinska Liāna
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ2036 Nekustamā īpašuma kadastrs Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Ribkinska Liāna
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Ekon2133 Ekonomikas teorija Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bv Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bv Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Silabriedis Gunārs
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Eksāmens
09.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 13.00
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2059 Ievads specialitātē Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
11.12.2023-24.12.2023
Lekc./pr.d.
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2059 Ievads specialitātē Lekcija
30.10.2023-10.12.2023
Lekc./pr.d.
Groma Linda
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2036 Nekustamā īpašuma kadastrs Bt Eksāmens
03.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 14.00
Ribkinska Liāna
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ2036 Nekustamā īpašuma kadastrs Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Ribkinska Liāna
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Ekon2133 Ekonomikas teorija Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bv Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Jankava Anda
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ1010 Zemes ierīcības un mērniecības vēsture Bv Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Silabriedis Gunārs
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Eksāmens
09.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 13.00
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2059 Ievads specialitātē Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
11.12.2023-24.12.2023
Lekc./pr.d.
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2059 Ievads specialitātē Lekcija
30.10.2023-10.12.2023
Lekc./pr.d.
Groma Linda
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2036 Nekustamā īpašuma kadastrs Bt Eksāmens
03.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 14.00
Ribkinska Liāna
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 JurZ2036 Nekustamā īpašuma kadastrs Bt Eksāmens
03.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 14.00
Ribkinska Liāna
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lekcija
06.11.2023-10.12.2023
Veiss Kārlis
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lekcija
04.09.2023
02.10.2023-05.11.2023
11.12.2023-24.12.2023
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
11.09.2023-01.10.2023
Brencis Raitis
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
15.11.2023
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
06.09.2023
02.10.2023-05.11.2023
11.12.2023-24.12.2023
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lekcija
06.11.2023-10.12.2023
Veiss Kārlis
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
11.09.2023-01.10.2023
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
04.09.2023
02.10.2023-05.11.2023
11.12.2023-24.12.2023
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
11.09.2023-01.10.2023
Brencis Raitis
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
06.11.2023-10.12.2023
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
06.09.2023
02.10.2023-05.11.2023
11.12.2023-24.12.2023
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lekcija
06.11.2023-10.12.2023
Veiss Kārlis
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
11.09.2023-01.10.2023
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
04.09.2023
02.10.2023-05.11.2023
11.12.2023-24.12.2023
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
11.09.2023-01.10.2023
Brencis Raitis
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
06.11.2023-10.12.2023
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
06.09.2023
02.10.2023-05.11.2023
11.12.2023-24.12.2023
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lekcija
06.11.2023
Veiss Kārlis
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
12.09.2023
Brencis Raitis
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2058 Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā Bt Lab.darbi
06.11.2023-10.12.2023
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5