Atpakaļ

G0520 Ilgtspējīga mežsaimniecība Bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MežZ4102 Mežkopība II A Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Dubrovskis Edgars
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4099 Meža resursu ekonomika un ģeoinformātika A Lekcija
Palace 287
Hoļms Jurijs
09.30-10.15 MežZ4102 Mežkopība II A Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Dubrovskis Edgars
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4099 Meža resursu ekonomika un ģeoinformātika A Prakt.darbi
Palace 287
Hoļms Jurijs
MežZ4093 Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana I A Lekcija
10.04.2023-23.04.2023
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4093 Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana I A Lekcija
24.04.2023-14.05.2023
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4099 Meža resursu ekonomika un ģeoinformātika A Lekcija
20.02.2023-12.03.2023
31.03.2023
Forest faculty 33
Vanaga Lita
10.30-11.15 LauZ4282 Entomoloģija un fitopatoloģija (meža veselība) II B Lekcija
Gailis Jānis
1. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
MežZ4102 Mežkopība II A Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Dubrovskis Edgars
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4093 Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana I A Lekcija
10.04.2023-23.04.2023
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4093 Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana I A Lekcija
24.04.2023-14.05.2023
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4099 Meža resursu ekonomika un ģeoinformātika A Lekcija
20.02.2023-12.03.2023
31.03.2023
Forest faculty 33
Vanaga Lita
11.30-12.15 LauZ4282 Entomoloģija un fitopatoloģija (meža veselība) II B Lekcija
Gailis Jānis
1. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
MežZ4102 Mežkopība II A Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Dubrovskis Edgars
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4093 Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana I A Lekcija
10.04.2023-23.04.2023
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4093 Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana I A Lekcija
24.04.2023-14.05.2023
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4099 Meža resursu ekonomika un ģeoinformātika A Lekcija
20.02.2023-12.03.2023
31.03.2023
Forest faculty 33
Vanaga Lita
12.30-13.15 MežZ4093 Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana I A Lekcija
10.04.2023-23.04.2023
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4093 Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana I A Lekcija
24.04.2023-14.05.2023
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4099 Meža resursu ekonomika un ģeoinformātika A Lekcija
20.02.2023-12.03.2023
31.03.2023
Forest faculty 33
Vanaga Lita
13.30-14.15 MežZ4102 Mežkopība II A Prakt.darbi
27.03.2023-21.05.2023
Forest
Dubrovskis Edgars
MatZ3070 Industriālā ražošana (tālākapstrāde) B Lekcija
Dzelzītis Kārlis
403. aud. (4. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ4093 Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana I A Lekcija
10.04.2023-23.04.2023
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4093 Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana I A Lekcija
24.04.2023-14.05.2023
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4099 Meža resursu ekonomika un ģeoinformātika A Prakt.darbi
20.02.2023-12.03.2023
31.03.2023
Forest faculty 33
Vanaga Lita
14.30-15.15 MežZ4102 Mežkopība II A Prakt.darbi
27.03.2023-21.05.2023
Forest
Dubrovskis Edgars
MatZ3070 Industriālā ražošana (tālākapstrāde) B Lekcija
Dzelzītis Kārlis
403. aud. (4. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ4018 Koksnes mācība un uzmērīšanas tehnoloģijas A Lekcija
Sarmulis Ziedonis
45. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4093 Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana I A Lekcija
10.04.2023-23.04.2023
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4093 Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana I A Lekcija
24.04.2023-14.05.2023
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4099 Meža resursu ekonomika un ģeoinformātika A Prakt.darbi
20.02.2023-12.03.2023
31.03.2023
Forest faculty 33
Vanaga Lita
15.30-16.15 MežZ4102 Mežkopība II A Prakt.darbi
27.03.2023-21.05.2023
Forest
Dubrovskis Edgars
MatZ4023 Koksnes hidrotermiskā apstrāde un materiālu apdare B Lekcija
Dzelzītis Kārlis
403. aud. (4. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ3070 Industriālā ražošana (tālākapstrāde) B Prakt.darbi
Dzelzītis Kārlis
403. aud. (4. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ4018 Koksnes mācība un uzmērīšanas tehnoloģijas A Prakt.darbi
27.02.2023-09.04.2023
Sarmulis Ziedonis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ4018 Koksnes mācība un uzmērīšanas tehnoloģijas A Lab.darbi
10.04.2023-21.05.2023
Sarmulis Ziedonis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ4018 Koksnes mācība un uzmērīšanas tehnoloģijas A Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Sarmulis Ziedonis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4093 Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana I A Lekcija
10.04.2023-23.04.2023
Dubrovskis Dagnis
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4099 Meža resursu ekonomika un ģeoinformātika A Prakt.darbi
20.02.2023-12.03.2023
31.03.2023
Forest faculty 33
Vanaga Lita
16.30-17.15 MežZ4102 Mežkopība II A Prakt.darbi
27.03.2023-21.05.2023
Forest
Dubrovskis Edgars
MatZ4023 Koksnes hidrotermiskā apstrāde un materiālu apdare B Lekcija
Dzelzītis Kārlis
403. aud. (4. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ3070 Industriālā ražošana (tālākapstrāde) B Lab.darbi
Dzelzītis Kārlis
403. aud. (4. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ4018 Koksnes mācība un uzmērīšanas tehnoloģijas A Prakt.darbi
Sarmulis Ziedonis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4099 Meža resursu ekonomika un ģeoinformātika A Prakt.darbi
20.02.2023-12.03.2023
31.03.2023
Forest faculty 33
Vanaga Lita
17.30-18.15 MatZ4023 Koksnes hidrotermiskā apstrāde un materiālu apdare B Prakt.darbi
Dzelzītis Kārlis
403. aud. (4. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ4018 Koksnes mācība un uzmērīšanas tehnoloģijas A Lab.darbi
Sarmulis Ziedonis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
18.30-19.15 MatZ4023 Koksnes hidrotermiskā apstrāde un materiālu apdare B Lab.darbi
Dzelzītis Kārlis
403. aud. (4. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41