Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas grupas 1 2
10.04.-21.04.2023.-Mērniecība(prakse); 24.04.-05.05.2023.-Mežsaimniecība (prakse),14.08.-25.08.2023.-Motorinstrumenti mežsaimniecība(prakse).
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-09.04.2023
1.2.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
G0506(PLK)

Magaznieks Jānis
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-09.04.2023
1.1.
Millers Mareks
44. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-09.04.2023
1.2.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-09.04.2023
1.1.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lekcija
30.01.2023-12.03.2023
G0506(PLK)

Magaznieks Jānis
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ1015 Meža augsnes Bt Lekcija
22.03.2023
05.04.2023
Erdberga Ieva
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-12.03.2023
1.1.
Millers Mareks
44. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
13.03.2023-09.04.2023
1.1.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 LauZ1015 Meža augsnes Bt Lekcija
27.02.2023-09.04.2023
Erdberga Ieva
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-09.04.2023
1.1.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-09.04.2023
1.2.
Millers Mareks
44. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
BūvZ1038 Mērniecība Bt Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
Silabriedis Gunārs
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-09.04.2023
1.1.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 LauZ1015 Meža augsnes Bt Lekcija
27.02.2023-09.04.2023
Erdberga Ieva
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-09.04.2023
1.1.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-12.03.2023
1.2.
Millers Mareks
44. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
13.03.2023-09.04.2023
1.2.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1038 Mērniecība Bt Lekcija
30.01.2023-12.03.2023
Silabriedis Gunārs
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
13.03.2023-09.04.2023
1.2.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-09.04.2023
1.1.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
Strausmanis Jānis
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-09.04.2023
1.2.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-09.04.2023
1.1.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Mate1033 Matemātika II Bv Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-26.03.2023
1.1.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1015 Meža augsnes Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-05.03.2023
1.2.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1015 Meža augsnes Bt Lab.darbi
1 gr.
06.03.2023-26.03.2023
1.2.
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lekcija
30.01.2023-12.03.2023
Strausmanis Jānis
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-09.04.2023
1.2.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-12.02.2023
1.1.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
1 gr.
13.02.2023-09.04.2023
1.2.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Mate1033 Matemātika II Bv Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-26.03.2023
1.1.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1015 Meža augsnes Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-05.03.2023
1.2.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1015 Meža augsnes Bt Lab.darbi
1 gr.
06.03.2023-26.03.2023
1.2.
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1015 Meža augsnes Bt Lekcija
27.03.2023
03.04.2023
Erdberga Ieva
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-09.04.2023
1.1.
Strausmanis Jānis
01. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
BūvZ1038 Mērniecība Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-09.04.2023
Silabriedis Gunārs, Brinkmanis-Brimanis Miks
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-26.02.2023
1.2.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
27.02.2023-26.03.2023
1.2.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Mate1033 Matemātika II Bv Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-26.03.2023
1.2.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1015 Meža augsnes Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-05.03.2023
1.1.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1015 Meža augsnes Bt Lab.darbi
1 gr.
06.03.2023-26.03.2023
1.1.
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-12.03.2023
1.1.
Strausmanis Jānis
01. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
BūvZ1038 Mērniecība Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-12.03.2023
Silabriedis Gunārs, Brinkmanis-Brimanis Miks
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 Mate1033 Matemātika II Bv Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-26.03.2023
1.2.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1015 Meža augsnes Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-05.03.2023
1.1.
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1015 Meža augsnes Bt Lab.darbi
1 gr.
06.03.2023-26.03.2023
1.1.
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-09.04.2023
1.2.
Strausmanis Jānis
01. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
17.30-18.15 Mate1033 Matemātika II Bv Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
Smirnovs Aleksandrs
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-12.03.2023
1.2.
Strausmanis Jānis
01. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Mate1033 Matemātika II Bv Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-09.04.2023
Smirnovs Aleksandrs
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 Mate1033 Matemātika II Bv Lekcija
30.01.2023-12.03.2023
Smirnovs Aleksandrs
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1033 Matemātika II Bv Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-12.03.2023
Smirnovs Aleksandrs
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2