Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Ievadlekcija pie dekānes D. Siliņas LF Nepilna laika 1. kursa studentiem, 30.01.2023., Plkst. 09:30, Pils, Lielā iela 2, 227. auditorija
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
01.02.2023
08.02.2023
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol1001 Botānika Bt Eksāmens
22.03.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
02.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
23.03.2023
Gailis Jānis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
13.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
20.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
07.02.2023
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
21.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
122. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
01.02.2023
08.02.2023
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
15.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Biol1001 Botānika Bt Eksāmens
22.03.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
02.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
09.02.2023
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.03.2023
Gailis Jānis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
23.03.2023
Gailis Jānis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
10.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
03.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Biol1001 Botānika Bt Lekcija
30.01.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
13.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
20.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
07.02.2023
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
21.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
122. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
14.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
01.02.2023
08.02.2023
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
22.03.2023
Orlova Irina
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
15.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
02.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
09.02.2023
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.03.2023
Gailis Jānis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
23.03.2023
Gailis Jānis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
10.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
03.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Biol1001 Botānika Bt Lekcija
30.01.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
13.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
20.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
07.02.2023
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
21.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
122. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
14.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
01.02.2023
08.02.2023
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
22.03.2023
Orlova Irina
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
15.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
02.02.2023
Orlova Irina
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
09.02.2023
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.03.2023
Gailis Jānis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
23.03.2023
Gailis Jānis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
10.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
03.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
06.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
30.01.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
20.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
13.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
07.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
14.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
21.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
01.02.2023
08.02.2023
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
15.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
09.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
02.02.2023
Orlova Irina
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
23.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.03.2023
Gailis Jānis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
10.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
17.03.2023
Orlova Irina
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
30.01.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
06.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
20.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
13.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
07.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
21.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
01.02.2023
08.02.2023
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
15.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
02.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
09.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
23.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
16.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
10.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP034 Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
17.03.2023
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
17.03.2023
Orlova Irina
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
30.01.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
06.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
13.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
07.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

ValoP034 Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
14.03.2023
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP034 Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
21.03.2023
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
01.02.2023
08.02.2023
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
15.03.2023
Gailis Jānis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
02.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
09.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
23.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
122. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
16.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
10.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP034 Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
17.03.2023
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
17.03.2023
Orlova Irina
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
30.01.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
06.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
13.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP034 Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
07.02.2023
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP034 Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
14.03.2023
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP034 Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
21.03.2023
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
01.02.2023
08.02.2023
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
15.03.2023
Gailis Jānis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
02.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
09.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
23.03.2023
Orlova Irina
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
16.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
ValoP034 Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
17.03.2023
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
30.01.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
06.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
13.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP034 Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
07.02.2023
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP034 Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
14.03.2023
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP034 Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
21.03.2023
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
15.03.2023
Gailis Jānis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
02.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
09.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
23.03.2023
Orlova Irina
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
16.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
ValoP034 Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
17.03.2023
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
30.01.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP034 Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
07.02.2023
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP034 Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
14.03.2023
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP034 Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
21.03.2023
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
15.03.2023
Gailis Jānis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
02.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
23.03.2023
Orlova Irina
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
16.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
ValoP034 Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
17.03.2023
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5