Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas apakšprog. Bizvad-Biznesa vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
04.02.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
11.02.2023
18.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
01.04.2023
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
04.03.2023
11.03.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
04.02.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
18.02.2023
25.02.2023
25.03.2023
22.04.2023
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
11.02.2023
18.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
01.04.2023
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
04.03.2023
11.03.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
04.02.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
18.02.2023
25.02.2023
25.03.2023
01.04.2023
22.04.2023
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
11.02.2023
18.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
04.03.2023
11.03.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
04.02.2023
18.03.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
18.02.2023
25.02.2023
25.03.2023
01.04.2023
22.04.2023
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
11.02.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
04.03.2023
11.03.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
18.03.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
25.02.2023
25.03.2023
01.04.2023
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Eksāmens
Bizvad a.prg.
22.04.2023
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.03.2023
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
11.02.2023
18.02.2023
04.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
14.04.2023
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
10.03.2023
17.03.2023
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
10.02.2023
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
31.03.2023
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
03.02.2023
24.02.2023
24.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
18.03.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.02.2023
01.04.2023
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Eksāmens
Bizvad a.prg.
22.04.2023
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.03.2023
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
25.02.2023
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
18.02.2023
04.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
25.03.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
14.04.2023
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
10.03.2023
17.03.2023
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
10.02.2023
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
31.03.2023
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
03.02.2023
24.02.2023
24.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4054 Riska vadība Bp Ieskaite ar atzīmi
18.03.2023
G0105(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.02.2023
01.04.2023
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.03.2023
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
25.02.2023
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
25.03.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
31.03.2023
14.04.2023
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
10.03.2023
17.03.2023
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
10.02.2023
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
03.02.2023
24.02.2023
24.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.02.2023
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
25.02.2023
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
25.03.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
10.03.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
31.03.2023
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
03.03.2023
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
17.03.2023
Lazdiņš Andrejs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
10.02.2023
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Eksāmens
14.04.2023
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
03.02.2023
24.02.2023
24.03.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
11.02.2023
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
25.02.2023
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Ieskaite ar atzīmi
25.03.2023
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
10.02.2023
10.03.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
31.03.2023
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
03.02.2023
03.03.2023
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
17.03.2023
24.03.2023
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Eksāmens
14.04.2023
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
24.02.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
10.02.2023
10.03.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
31.03.2023
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
03.02.2023
03.03.2023
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
17.03.2023
24.03.2023
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Eksāmens
14.04.2023
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
24.02.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
10.02.2023
10.03.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
03.02.2023
03.03.2023
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
17.03.2023
24.03.2023
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
24.02.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
10.02.2023
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
24.02.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18